Actielijn 1 - Digitale Identiteiten

Actielijn 1

Actielijn 1 - Digitale Identiteiten

Actielijn 1

Actielijn 1 - Digitale Identiteiten

Actielijn 1

Actielijn 1 - Digitale Identiteiten

Actielijn 1

Betrouwbare identificatie en authenticatie zijn basisvoorwaarden voor nagenoeg alle toepassingen van blockchain. Het is daarom nodig als eerste te gaan werken aan blockchain-oplossingen voor identificatie van personen, juridische entiteiten en objecten. 

Identificatieprocessen zijn nodig om blockchain-toepassingen mogelijk te maken, maar kunnen tegelijkertijd ook sterker worden gemaakt met blockchain. Werken aan identificatieprocessen vergt focus op zowel interoperabiliteit als standaardisatie en vereist het federatief willen werken met wat bij diverse overheden én industrieën, nationaal en internationaal, reeds bestaat of in ontwikkeling is.

The right to be forgotten

Bij het opbouwen van identiteitsprocessen spelen vraagstukken rond de impact van het versterken van de regie van de burger, de internationale standaardisatie en interoperabiliteit, het hergebruik van al bestaande protocollen voor identificatie, en de manier waarop de governance op deze processen is georganiseerd. Daarnaast zijn er nog vraagstukken omtrent key management en the right to be forgotten. 

Het ontwikkelen van deze en andere blockchaintoepassingen zal om wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling vragen. Het is van belang dat er met alle betrokken partijen gewerkt wordt aan de desbetreffende wetenschapsagenda’s en roadmaps. 

Acties 2017

  1. Realiseren van een concept specificatie voor Digitale Identiteiten en voorstel voor experimenten en onderzoek;  
  2. Inzet en aanpak bepalen voor de Nederlandse inzet op het gebied van internationale   standaardisatie voor digitale identiteiten en blockchain;  
  3. Duidelijkheid creëren over de relatie met, en het tempo van uitrol voor overheidsorganisaties die overwegen om de mogelijkheden van blockchain voor het toekennen van identiteiten te gebruiken om de overheidsregisters beter te benutten, zoals de Rijksdienst van Identiteitsgegevens, Kamer van Koophandel maar ook basisregistraties van Politie en het Ministerie van Veiligheid en Justitie, met bijzondere aandacht voor richtlijnen en wetgeving rond privacy;
  4. Duidelijkheid over juridische kaders en synergie met andere lopende trajecten op het gebied van   digitale identificatie en authenticatie (Idensys, eHerkenning); 
  5. Het vergroten en waar nodig verder versterken van al lopende initiatieven zoals de werkgroep Smart Contracts; 
  6. Het werken aan cybersecurity-issues die verbonden zijn aan immutability, governance,   consensusmechanismen en quantum adversaries; 
  7. Verder verkennen en consolideren van overige   wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s en   roadmaps op onderzoeksthema’s vanuit fieldlabs.


Downloads

Contact

Ad Kroft
Programmamanager Actielijn 1

Top Tweet twitter

Ontmoet topexperts in Industry 4.0 en Smart Industry Solutions: schrijf u in voor het meet en matc…
RT : Ben of ken jij een , , met een innovatie die bijdraagt aan het veilig, leefba…
RT : Prima initiatief: Geen enkele scholier wil de verkeerde studie kiezen via
RT : Kansspelautoriteit: cryptomunt is geen kansspel
RT : We're launching a new Digital Education Action Plan: it will help people & schools in Europe to better adapt to life & work in t…
Voorzitter van de spreekt in de over de mogelijkheden van in de polde…
RT : Would you like to present your research at . submission of your abstract is possible now through
RT : NWO investeert 550 miljoen euro in onderzoek binnen de topsectoren
RT : De call is open! Scientist on the Job (SotJ) biedt jonge onderzoekers (PhD-studenten en postdocs) de mogelijkheid om voor een k…
RT : Drie nieuwe onderzoeken op het snijvlak van Big Data en Digital Humanities in relatie tot de creatieve industrie:
RT : Let's strengthen public safety with technology! Get on Track for the Hackathon and apply fo…
RT : Meerdere leden van ons zijn op zoek naar de juiste mensen om grote IT uitdagingen op te lossen! Echte gave IT vind je bij…
RT : 6 feb is het . In Nederland gebruiken we deze dag om een week lang aandacht te vragen voor
RT : Staatssecretaris is vanmiddag op uitnodiging van op bezoek bij MKB’ers in en om te…
RT : Taart! 13 januari bestond 20 jaar! Op naar een kansrijke en betrouwbare samenleving
RT : Nieuwjaarscadeautje: nieuwe versie van Internet.nl, nu met test op striktheid van anti-mailspoofing-standaarden en…
RT : Op bezoek bij innovatiedriver in Veldhoven om te praten over belang van meer bèta & techniek. Grote kansen jui…
René Penning de Vries van de Dutch Blockchain Coalition aan het woord over het belang van een verantwoorde landing…
Uitnodiging bijeenkomst innovatie door co-creatie over publiek-private samenwerking in de zorg.…
RT : De inschrijving voor de Koning Willem I prijs is nog even open. Innovatieve en duurzame bedrijven, groot en klein,…