We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden. U kunt meer te weten komen over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen.

Actielijn 2 - Condities voor blockchain

Actielijn 2

Actielijn 2 - Condities voor blockchain

Actielijn 2

Actielijn 2 - Condities voor blockchain

Actielijn 2

deel artikel

Actielijn 2 - Condities voor blockchain

Actielijn 2

deel artikel

Naarmate transformatieve toepassingen van blockchain dichterbij komen, wordt het belangrijker dat de sociale, juridische, ethische en economische ruimte daarop is ingericht. Er moet een breed draagvlak en besef ontstaan voor het gebruik van blockchaintoepassingen.

De Dutch Blockchain Coalitie werkt daaraan aan dergelijke ‘goede condities’ waaronder blockchain benut kan worden. De coalitie wil daarvoor een onafhankelijk, sector-overstijgend platform en samenwerkingsverband bieden aan relevante stakeholders vanuit overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderzoekers.

Toekomstbestendige nieuwe systemen en reguleringen

Een grote opgave ligt in het ontwikkelen van standaarden ten behoeve van interoperabiliteit en betrouwbaarheid van de techniek en de informatie die wordt verwerkt via blockchains.  Het gaat dan bij voorkeur om wereldwijde standaards en normeringen die compatibel moeten zijn met de Europese opvattingen, waarden, normen en reguleringen. 

Blockchain toepassingen krijgen maximale  kracht als zij kunnen worden ingezet in complexe en tegelijk grootschalige contexten. Daarom is samenwerking nodig met Europese en wereldwijde stakeholders zoals de Europese Commissie maar ook partijen als World Economic Forum, World Bank en IMF nodig.

Er zal intensieve betrokkenheid vanuit α-, β- en γ-wetenschapsdomeinen vereist zijn. Er zullen onderzoeksvragen naar boven komen rond acceptatie en vertrouwen door burgers en bedrijven in de werking van blockchain. Welke verwachtingen zullen burgers, klanten, bedrijven, beleidsmakers, financiers en aandeelhouders hebben bij de transparantie die blockchain kán opleveren? Wat betekent voor deze partijen het leggen van een regierol bij eindgebruikers, ten dienste van de eigen privacy en security? Maar ook is onderzoek nodig naar het bouwen van de extreem veilige software voor smart contracts; naar hoe de aansprakelijkheden van slechte smart contracts afgewikkeld kunnen worden, en naar welke nieuwe (markt)rollen er zullen ontstaan. Het gaat ook over het managen van de veranderingen die zullen leiden tot innovaties van complete markten en tot nieuwe systemen en reguleringen die voldoende toekomstbestendig zijn.

Rond blockchain komt ook de rol van de overheden, toezichthouders en belangenorganisaties in beeld. Het gaat daarbij om aspecten als governance van de blockchain, regulering en marktvorming, wettelijke aansprakelijkheden, privacybescherming, consumentenbescherming, conflictbemiddeling en arbitrage, contractrecht, nieuwe rollen van trusted third parties, rollen van identificerende en certificerende partijen, de werking van smart contracts, the right to be forgotten, nieuwe mogelijkheden en rollen voor compliance en auditfuncties.

Acties 2018

  1. Het identificeren en uitwerken van mogelijke showstoppers voor grootschalige uitrol van blockchaintoepassingen (fieldlab-overstijgend maar wel mede geïnspireerd door fieldlabs); 
  2. Het  bijdragen aan standaardisatie en auditability binnen ISO (global) en CEN verband (EU verband)
  3. Samenwerking ontwikkelen met Benelux, Duitsland, de Europese Commissie en stakeholders als World Bank, IMF en anderen.
  4. Het duiden van relevante juridische kaders voor de inzet van smart contracts,
  5. het identificeren, analyseren en agenderen van mogelijke belemmeringen in wet- en regelgeving in bijvoorbeeld privacy-, mededingings- en consumentenwetgeving
  6. het verwerven van politiek en bestuurlijk engagement en leiderschap
  7. Het ontwikkelen van passende wetenschapscommunicatie
  8. Het ontwikkelen van inzicht in de diffusie en effectuering van blockchaintoepassingen in markten en maatschappijen; 

 

Downloads

Contact

Frans van Ette
Coalitiemanager BC3, programmamanager Actielijn 2

Top Tweet twitter

RT : Save the date! Op de Digital Society Conference gaan NL universiteiten samen met kennisorganisaties, bedrijfsleven & overheid a…
Werkzaam in het en interesse in de mogelijkheden van in uw bedrijfsvoering? Bezoek de introductie big…
Oproep Lid Cyber Security Raad : studentenstop voor en aanverwante studies moet voorkomen worden…
Commit2Data organiseert op 15 nov. een introductie in Big Data en onderzoek voor MKB bedrijven. Lees hier meer:
RT : Meld je werk aan voor de Icarus Award 2018
RT : contribuants and were consulted in the creation of 'Dissecting the Blockcha…
Stormloop op studies : moeten universiteiten optrekken met bedrijfsleven in een gezamelijk a…
Sociale innovatie, creatieve industrie en : Het advies ‘Vanzelfsprekend Duurzaam’ van de…
RT : De Dutch Blockchain Coalition bouwt aan een veilige en betrouwbare digitale blockchain infrastructuur. Onderstaande inve…
Bij verandering door denkt men vaak aan toekomstige . Maar verandering door digitaliserin…
RT : Secretaris Elly van den Heuvel verzorgt gastles cybersecurity
Schrijf je nu in voor de Innovation Expo 2018!
lanceert op eerste dag Dutch Technology Week. Coordinator HCA ICT ziet link oplos…
RT : Want to share your knowledge with the international cyber security community during the One Conference 2018 this October? You…
RT : organiseert vandaag dag van de digitale overheid: 500 ambtenaren aan de slag met en : Ka…
organiseert vandaag dag van de digitale overheid: 500 ambtenaren aan de slag met en
Een krachtige, nieuwe impuls! Regionaal investeringsfonds mbo: 7 nieuwe toekenningen -
RT : Save the date! 15 november is de 21e editie van het . Het verhaal van digitaal: beweging & verbinding. Mel…
Morgen is het zover!