Actielijn 3 - Human Capital Agenda

Actielijn 3

Actielijn 3 - Human Capital Agenda

Actielijn 3

Actielijn 3 - Human Capital Agenda

Actielijn 3

deel artikel

Actielijn 3 - Human Capital Agenda

Actielijn 3

deel artikel

Aan het begin van een technologiecyclus is er nog weinig expertise of talent beschikbaar. Zo ook met blockchain. Kennis en kunde op dit gebied zijn schaars, zowel op informatie-technische als op sociaal-wetenschappelijke, economische, juridische, ethische en business thema’s.

De noodzaak voor organisaties om de eigen populatie tijdig en goed (her) op te leiden in nieuwe technologieën zoals blockchain blijft daarbij te vaak onderbelicht.

Om snelheid en impact te kunnen genereren, is het noodzakelijk kennis en ambitie te creëren op verschillende niveaus binnen organisaties. In ambitieuze organisaties is een kritische massa van mensen nodig die in blockchain kunnen dromen, aansturen, ontwerpen, bouwen en beheren. Deze bestaande talent gap gaat een rol spelen in de internationale concurrentieslag om blockchaintechnologie. Actielijn 3 heeft als missie deze stroomversnelling binnen organisaties op gang te helpen, mede door het creëren en organiseren van een Blockchain in a Day cursus en het organiseren van overige informatieve sessies.

Distribueren van beschikbare blockchainkennis

Vanuit de actielijn Human Capital Agenda zal verder worden gewerkt aan het efficiënt en zo snel mogelijk distribueren van de beschikbare kennis. Binnen coalitiepartners, op voorhand geïdentificeerde sectoren en relevante belangenorganisaties wordt de blockchain kennisbehoefte vanuit organisaties geïdentificeerd. Gelijktijdig wordt in samenwerking met de aangesloten opleidingspartners een inventarisatie van het kennisaanbod gemaakt om zodoende de te dichten gap in kaart te brengen.

Ook zal worden onderzocht welke kennis-, vaardigheids- en gedragscompetenties sowieso nodig zijn in de diverse domeinen die voor het effectueren van blockchaintoepassingen relevant zijn. Doelgroepen daarbij zijn bestuurders, organisatiestrategen, enterprise IT-architecten, software developers, businessmanagers én professionals uit de vakgebieden human resources, finance, audit, logistiek, kwaliteit en compliance. Samen met wetenschappelijke, hbo- en mboinstellingen en andere opleidingsinstellingen gaat de actielijn Human Capital Agenda bouwen aan programma’s voor opleiding en professionalisering die aansluiten bij de behoefte van bedrijven en wordt de ontwikkeling van meer formele opleidings- en kwalificatieprogramma’s in gang gezet, zoals minors op wetenschappelijk en hbo-niveau, en het stimuleren van doorlopende leerlijnen tussen het hbo en het mbo.

De Human Capital Agenda werkt aan de publicatie van een rapport waarin de (kern)competenties en profielen van de blockchainprofessional van de toekomst beschreven zal worden, opgebouwd binnen het kader van het eCF. De competenties en profielen worden opgesteld aan de hand van de inventarisaties naar kennisbehoefte en -aanbod.

Acties 2018

  1. Het inrichten van een workspace (online en offline) binnen de coalitie, waar private en publieke kennis en kunde op de juiste manier gedeeld en ingezet kunnen worden; 
  2. Het identificeren en ondersteunen van de behoefte aan kennis en kunde voor blockchain bij de kernpartners en binnen op voorhand geselecteerde relevante sectoren en belangenorganisaties; 
  3. Het ontwikkelen van formele en informele mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering en opleiding; 
  4. Afronden van een inventarisatie van de arbeidsmarkt en de mogelijkheden voor om- en  bijscholingsprogramma’s (mbo, hbo, wetenschappelijk onderwijs);
  5. Vertalen van de inventarisatie naar (kern)competenties en profielen voor de blockchain professional van de toekomst, waarbij gebouwd wordt op het model van de eCF;
  6. Verbinden en mobiliseren van het onderwijsveld, primair gericht op het hbo, teneinde een versnelling aan te brengen in het blockchainonderwijs, mede door het organiseren van informatieve sessies voor opleidingscoördinatoren;
  7. Realiseren en organiseren van een trainingsmodule Blockchain in a day, onder meer voor bestuurders en  toezichthouders. In eerste instantie exclusief voor partners van de coalitie; 
  8. Opstarten van een Teach the Teachter actieprogramma;
  9. Het onderzoeken van benodigde kennis, vaardigheid- en gedragscompetenties in de diverse domeinen voor het effectueren van blockchaintoepassingen.

 

Downloads

Contact

Anne Joldersma
Projectleider Actielijn 3

Top Tweet twitter

RT : Nieuwe call open: ENW PPS-Fonds | voor publiek-private samenwerking binnen de topsectoren Chemie, Energie, High Tech Syste…
RT : Kan de circulaire economie een bijdrage leveren aan de ? Het antwoord: ja! Lees nwe notite https:…
RT : Staatssecretaris was op de grootste industriële beurs ter wereld, . Op de ging ze in g…
Paneldiscussie over leren, kiezen en werken in de High Tech Industry. 600 leerlingen zijn hiervoor te gast bij de…
RT : Sharing thought and insight on the disruptiveness of blockchain on the as part of the tra…
RT : As Coalition Manager of the DBC, will be addressing the overall development in The Netherlands at…
RT : Goede endorsments ontvangen van Stass Mona Keijzer en Prins CvO in ons Holland IT & SI Paviljoen!
RT : De onthulling van de nieuwe huisstijl van het Interreg project Fokus door staatssecretaris van Economische Zaken en Klim…
RT : Met trost over het Commit2Data programma kunnen vertellen op de Hannover Messe!
RT : Op dinsdag 24 april vertrekken tientallen bussen naar . Op de beurs volgen de scholieren een paneldiscus…
Paneldiscussie over Blockchain met prins Constantijn en startup bedrijven.
RT : Fieldlab ging vandaag van start op de Hannover Messe. Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zake…
Stand van zaken van projecten en calls.
Om 13 uur geeft in Halle 8 stand D34 een presentatie over het onderzoeksprogramma .
Introductie in het project Codex4SME. Meer informatie:
Nu in de stand D34 - Meetup van de regionale samenwerking: innovation Quarter, BOM en BioRegio Stern.…
RT : Staatssecretaris Keijzer opent op de Hannover Messe nieuw fieldlab Added in Emmen https://t.…
RT : in een jaar: meer dan 90 bedrijven, kennisinstelkingen en regio’s betrokken. Dus…
RT : Minister Bussemaker lanceert NWOprogr. WISE voor vrouwelijke wetenschappers https:/…
Staatsecretaris krijgt en rondleiding door het Holland IT & Smart Industy House.