We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden. U kunt meer te weten komen over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen.

Actielijn 3

Actielijn 3

Actielijn 3

deel artikel

Actielijn 3

deel artikel

Actielijn 3 - Human Capital Agenda

Aan het begin van een technologiecyclus is er nog weinig expertise of talent beschikbaar. Zo ook met blockchain. Kennis en kunde op dit gebied zijn schaars, zowel op informatie-technische als op sociaal-wetenschappelijke, economische, juridische, ethische en business thema’s.

De noodzaak voor organisaties om de eigen populatie tijdig en goed (her) op te leiden in nieuwe technologieën zoals blockchain blijft daarbij te vaak onderbelicht.

Om snelheid en impact te kunnen genereren, is het noodzakelijk kennis en ambitie te creëren op verschillende niveaus binnen organisaties. In ambitieuze organisaties is een kritische massa van mensen nodig die in blockchain kunnen dromen, aansturen, ontwerpen, bouwen en beheren. Deze bestaande talent gap gaat een rol spelen in de internationale concurrentieslag om blockchaintechnologie. Actielijn 3 heeft als missie deze stroomversnelling binnen organisaties op gang te helpen, mede door het creëren en organiseren van een Blockchain in a Day cursus en het organiseren van overige informatieve sessies.

Distribueren van beschikbare blockchainkennis

Vanuit de actielijn Human Capital Agenda zal verder worden gewerkt aan het efficiënt en zo snel mogelijk distribueren van de beschikbare kennis. Binnen coalitiepartners, op voorhand geïdentificeerde sectoren en relevante belangenorganisaties wordt de blockchain kennisbehoefte vanuit organisaties geïdentificeerd. Gelijktijdig wordt in samenwerking met de aangesloten opleidingspartners een inventarisatie van het kennisaanbod gemaakt om zodoende de te dichten gap in kaart te brengen.

Ook zal worden onderzocht welke kennis-, vaardigheids- en gedragscompetenties sowieso nodig zijn in de diverse domeinen die voor het effectueren van blockchaintoepassingen relevant zijn. Doelgroepen daarbij zijn bestuurders, organisatiestrategen, enterprise IT-architecten, software developers, businessmanagers én professionals uit de vakgebieden human resources, finance, audit, logistiek, kwaliteit en compliance. Samen met wetenschappelijke, hbo- en mboinstellingen en andere opleidingsinstellingen gaat de actielijn Human Capital Agenda bouwen aan programma’s voor opleiding en professionalisering die aansluiten bij de behoefte van bedrijven en wordt de ontwikkeling van meer formele opleidings- en kwalificatieprogramma’s in gang gezet, zoals minors op wetenschappelijk en hbo-niveau, en het stimuleren van doorlopende leerlijnen tussen het hbo en het mbo.

De Human Capital Agenda werkt aan de publicatie van een rapport waarin de (kern)competenties en profielen van de blockchainprofessional van de toekomst beschreven zal worden, opgebouwd binnen het kader van het eCF. De competenties en profielen worden opgesteld aan de hand van de inventarisaties naar kennisbehoefte en -aanbod.

Acties 2018

  1. Het inrichten van een workspace (online en offline) binnen de coalitie, waar private en publieke kennis en kunde op de juiste manier gedeeld en ingezet kunnen worden; 
  2. Het identificeren en ondersteunen van de behoefte aan kennis en kunde voor blockchain bij de kernpartners en binnen op voorhand geselecteerde relevante sectoren en belangenorganisaties; 
  3. Het ontwikkelen van formele en informele mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering en opleiding; 
  4. Afronden van een inventarisatie van de arbeidsmarkt en de mogelijkheden voor om- en  bijscholingsprogramma’s (mbo, hbo, wetenschappelijk onderwijs);
  5. Vertalen van de inventarisatie naar (kern)competenties en profielen voor de blockchain professional van de toekomst, waarbij gebouwd wordt op het model van de eCF;
  6. Verbinden en mobiliseren van het onderwijsveld, primair gericht op het hbo, teneinde een versnelling aan te brengen in het blockchainonderwijs, mede door het organiseren van informatieve sessies voor opleidingscoördinatoren;
  7. Realiseren en organiseren van een trainingsmodule Blockchain in a day, onder meer voor bestuurders en  toezichthouders. In eerste instantie exclusief voor partners van de coalitie; 
  8. Opstarten van een Teach the Teachter actieprogramma;
  9. Het onderzoeken van benodigde kennis, vaardigheid- en gedragscompetenties in de diverse domeinen voor het effectueren van blockchaintoepassingen.

 

Downloads

Contact

Anne Joldersma
Projectleider Actielijn 3

Top Tweet twitter

Goedemorgen! Groot IPO op de Homebase in Delft is begonnen. Peter Penning start met zijn presentatie over het Sovri…
RT : Afgelopen donderdag kwamen we ogen tekort bij de Innovation Expo 2018. Hoog tijd voor een korte terugblik.
Ons verslag van de :
"Waarden van de samenleving (zoals menselijke waardigheid) als uitgangspunt nemen, en niet wat de technologie kan."…
Nu op de : Matchmaking rondom energie en water. Gezamenlijk inschrijven op de cross-ov…
"Sleuteltechnologieën leiden misschien tot een gezonder en langer leven, maar is het ook zinvoller en gelukkiger?"…
"De toepassing van de technologie is vaak anders dan de initiële gedachte" en "in nederland denken we meteen: wat l…
Is nanotechnologie de sleutel tot gezonder en langer leven? En maakt vertrouwen overbodig of juist nodi…
is in volle gang! Ons programma: Blockchain Built Society om 12:30, het debat over sleuteltechnologieën om…
RT : Morgen staan wij op de ! Kom naar de stand om te zien hoe onze partners blockchain toepassen voor hypotheken en a…
RT : Fieldlabs & Friends is geopend! Een goed begin van deze inspirerende dag door Peter Verkoulen en Keynote
RT : Session on ‘DANE for securing mail transport’ with * from * from *
Aan alle mkb bedrijven: er zijn nog enkele plekken vrij voor de bijeenkomst "Introductie Big Data voor mkb bedrijve…
Over innovatie in de regio gesproken. Staatssecreataris ontving uit handen van een publicatie…
RT : Check your Challenges! 20 september organiseren we een Fieldlabs & Friends dag in Heerlen . Een mi…
RT : Nieuwsbrief : bekijk nieuwe sessies Digivaardig in de Zorg, 5G en het toekomstig straatbeeld, API manifest…
RT : Check your Challenges! 20 september organiseren we een Fieldlabs & Friends dag in Heerlen . Een mi…
RT : Zijne Majesteit de Koning gaat vanmiddag de eerste officiële nationale opening van het -jaar verrichten. Minister
Wij doen ook mee aan de op 4 oktober! Ontmoet ons en 200 andere innovaties op het RDM terrein in Rotterd…