Introductie op de Dutch Blockchain Coalition

Blockchain

Introductie op de Dutch Blockchain Coalition

Blockchain

Introductie op de Dutch Blockchain Coalition

Blockchain

Introductie op de Dutch Blockchain Coalition

Blockchain

De Dutch Blockchain Coalition is gezamenlijk ontwikkeld door bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Zij nemen samen een leidende rol en medeverantwoordelijkheid voor het succes van de Actieagenda van de Dutch Blockchain Coalition.

De noodzaak voor een nationale coalitie 

Blockchain is een jonge technologie, die digitaal vertrouwen mogelijk maakt en haar eigen pad op de hype cycle aflegt. We bevinden ons in de beginfase, waardoor nog ontdekt moet worden waar de werkelijke mogelijkheden liggen, en waar de valkuilen. Daarbij is de sociale, economische, technische en juridische expertise op dit gebied slechts mondjesmaat aanwezig, zowel binnen gespecialiseerde bedrijven als bij kennis- en wetenschappelijke instellingen. Het belang van de bekendste blockchain – Bitcoin – is, hoewel briljant in opzet, nog relatief beperkt en er zijn vooralsnog geen grootschalige marktimplementaties operationeel buiten de financiële sector.

Er lopen echter al veel verkennende initiatieven in Nederland; bij het bedrijfsleven, bij de overheid en bij kennisinstellingen. Enkele initiatieven naderen al de fase van prototype en zullen naar verwachting binnen enkele jaren operationeel zijn. Op dit moment ontstaat zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid de noodzaak en behoefte om synergie te realiseren tussen deze initiatieven, ze maximaal te faciliteren bij meer fundamentele problematiek en de opgedane lessen te bundelen en te delen. We zien bij alle partijen grote bereidheid om niet alleen intra- en trans-sectoraal samen te werken en die samenwerking verder te onderzoeken, maar ook om samenhang te creëren tussen beleid, regelgeving, toezicht, handhaving en uitvoering.

Voorwaarden voor betrouwbare en maatschappelijk geaccepteerde blockchaintoepassingen 

Deze initiatieven brengen we samen in de Dutch Blockchain Coalition, een publiek-privaat initiatief van het door het Ministerie van Economische Zaken ingestelde Team ICT, onder het programmatische label dutch digital delta. Blockchain wordt door Team ICT gezien als een potentiele bron van vertrouwen, welzijn, welvaart en veiligheid voor burgers, samenleving en bedrijven. Het doel van de Nationale Blockchain Coalitie is het creëren van voorwaarden voor betrouwbare en maatschappelijk geaccepteerde blockchaintoepassingen. 

De Actieagenda richt zich op de volgende actielijnen:

  1. Ontwikkelen van blockchain bouwblokken: Digitale Identiteiten

  2. Realiseren van condities voor het benutten van blockchain

  3. Ontwikkelen en realiseren van de Human Capital Agenda 

Hoe lid te worden van de Dutch Blockchain Coalition

De coalitie staat permanent open voor experts en stakeholders die willen bijdragen om als coalitie tot een maximaal resultaat te komen. Daarbij wordt steeds afgewogen waar de beste koppeling ligt tussen aangeboden expertise en belang van het programma, dat gezien moet worden als een rolling agenda.

De samenwerking is meerjarig, kan verschillende werkvormen aannemen en wordt in onderling overleg afgestemd op mogelijkheden en behoeften van de partners. 

Nieuwe deelnemers kunnen lid worden in een van de volgende vormen van partnerschap:

  • Kernpartners
  • Support partners
  • Onderzoek partners
  • Opleidingspartners

De verschillende voorwaarden per rol staan weergegeven in dit document

Kernpartners

Geïnteresseerde organisaties die als kernpartner willen toetreden tot de Dutch Blockchain Coalition kunnen zich nu melden. Voorwaarde voor kernpartners is dat ze voldoen aan zowel de gevraagde financiële bijdrage als de gestelde in kind bijdrage, zie hiervoor de menukaart. De komende weken zal het programmabureau van de coalitie in gesprek gaan met de organisaties die op basis hiervan hun interesse tonen. De toetredingsprocedure zal begin juli van start gaan.

Support partners, onderzoek partners en opleidingspartners

Van organisaties die interesse hebben om als support partner, onderzoek partner of opleidingspartner toe te treden tot de coalitie, zien wij graag voorstellen tegemoet over hoe zij invulling willen geven aan de gekozen rol. Deze voorstellen zullen besproken worden met de kernpartners in het strategieteam waarna eventueel de toetredingsprocedure van start kan gaan.

Wij zien uw voorstel waarin uiteengezet wordt hoe uw bijdrage aan de coalitie vorm wordt gegeven, graag tegemoet via bc3@dutchdigitaldelta.nl

Top Tweet twitter

Ontmoet topexperts in Industry 4.0 en Smart Industry Solutions: schrijf u in voor het meet en matc…
RT : Ben of ken jij een , , met een innovatie die bijdraagt aan het veilig, leefba…
RT : Prima initiatief: Geen enkele scholier wil de verkeerde studie kiezen via
RT : Kansspelautoriteit: cryptomunt is geen kansspel
RT : We're launching a new Digital Education Action Plan: it will help people & schools in Europe to better adapt to life & work in t…
Voorzitter van de spreekt in de over de mogelijkheden van in de polde…
RT : Would you like to present your research at . submission of your abstract is possible now through
RT : NWO investeert 550 miljoen euro in onderzoek binnen de topsectoren
RT : De call is open! Scientist on the Job (SotJ) biedt jonge onderzoekers (PhD-studenten en postdocs) de mogelijkheid om voor een k…
RT : Drie nieuwe onderzoeken op het snijvlak van Big Data en Digital Humanities in relatie tot de creatieve industrie:
RT : Let's strengthen public safety with technology! Get on Track for the Hackathon and apply fo…
RT : Meerdere leden van ons zijn op zoek naar de juiste mensen om grote IT uitdagingen op te lossen! Echte gave IT vind je bij…
RT : 6 feb is het . In Nederland gebruiken we deze dag om een week lang aandacht te vragen voor
RT : Staatssecretaris is vanmiddag op uitnodiging van op bezoek bij MKB’ers in en om te…
RT : Taart! 13 januari bestond 20 jaar! Op naar een kansrijke en betrouwbare samenleving
RT : Nieuwjaarscadeautje: nieuwe versie van Internet.nl, nu met test op striktheid van anti-mailspoofing-standaarden en…
RT : Op bezoek bij innovatiedriver in Veldhoven om te praten over belang van meer bèta & techniek. Grote kansen jui…
René Penning de Vries van de Dutch Blockchain Coalition aan het woord over het belang van een verantwoorde landing…
Uitnodiging bijeenkomst innovatie door co-creatie over publiek-private samenwerking in de zorg.…
RT : De inschrijving voor de Koning Willem I prijs is nog even open. Innovatieve en duurzame bedrijven, groot en klein,…