Introductie op de Dutch Blockchain Coalition

Blockchain

Introductie op de Dutch Blockchain Coalition

Blockchain

Introductie op de Dutch Blockchain Coalition

Blockchain

deel artikel

Introductie op de Dutch Blockchain Coalition

Blockchain

deel artikel

De Dutch Blockchain Coalition is gezamenlijk ontwikkeld door bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Zij nemen samen een leidende rol en medeverantwoordelijkheid voor het succes van de Actieagenda van de Dutch Blockchain Coalition.

De noodzaak voor een nationale coalitie 

Blockchain is een jonge technologie, die digitaal vertrouwen mogelijk maakt en haar eigen pad op de hype cycle aflegt. We bevinden ons in de beginfase, waardoor nog ontdekt moet worden waar de werkelijke mogelijkheden liggen, en waar de valkuilen. Daarbij is de sociale, economische, technische en juridische expertise op dit gebied slechts mondjesmaat aanwezig, zowel binnen gespecialiseerde bedrijven als bij kennis- en wetenschappelijke instellingen. Het belang van de bekendste blockchain – Bitcoin – is, hoewel briljant in opzet, nog relatief beperkt en er zijn vooralsnog geen grootschalige marktimplementaties operationeel buiten de financiële sector.

Er lopen echter al veel verkennende initiatieven in Nederland; bij het bedrijfsleven, bij de overheid en bij kennisinstellingen. Enkele initiatieven naderen al de fase van prototype en zullen naar verwachting binnen enkele jaren operationeel zijn. Op dit moment ontstaat zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid de noodzaak en behoefte om synergie te realiseren tussen deze initiatieven, ze maximaal te faciliteren bij meer fundamentele problematiek en de opgedane lessen te bundelen en te delen. We zien bij alle partijen grote bereidheid om niet alleen intra- en trans-sectoraal samen te werken en die samenwerking verder te onderzoeken, maar ook om samenhang te creëren tussen beleid, regelgeving, toezicht, handhaving en uitvoering.

Voorwaarden voor betrouwbare en maatschappelijk geaccepteerde blockchaintoepassingen 

Deze initiatieven brengen we samen in de Dutch Blockchain Coalition, een publiek-privaat initiatief van het door het Ministerie van Economische Zaken ingestelde Team ICT, onder het programmatische label dutch digital delta. Blockchain wordt door Team ICT gezien als een potentiele bron van vertrouwen, welzijn, welvaart en veiligheid voor burgers, samenleving en bedrijven. Het doel van de Nationale Blockchain Coalitie is het creëren van voorwaarden voor betrouwbare en maatschappelijk geaccepteerde blockchaintoepassingen. 

De Actieagenda richt zich op de volgende actielijnen:

  1. Ontwikkelen van blockchain bouwblokken: Digitale Identiteiten

  2. Realiseren van condities voor het benutten van blockchain

  3. Ontwikkelen en realiseren van de Human Capital Agenda 

Hoe lid te worden van de Dutch Blockchain Coalition

De coalitie staat permanent open voor experts en stakeholders die willen bijdragen om als coalitie tot een maximaal resultaat te komen. Daarbij wordt steeds afgewogen waar de beste koppeling ligt tussen aangeboden expertise en belang van het programma, dat gezien moet worden als een rolling agenda.

De samenwerking is meerjarig, kan verschillende werkvormen aannemen en wordt in onderling overleg afgestemd op mogelijkheden en behoeften van de partners. 

Nieuwe deelnemers kunnen lid worden in een van de volgende vormen van partnerschap:

  • Kernpartners
  • Support partners
  • Onderzoek partners
  • Opleidingspartners

De verschillende voorwaarden per rol staan weergegeven in dit document

Kernpartners

Geïnteresseerde organisaties die als kernpartner willen toetreden tot de Dutch Blockchain Coalition kunnen zich nu melden. Voorwaarde voor kernpartners is dat ze voldoen aan zowel de gevraagde financiële bijdrage als de gestelde in kind bijdrage, zie hiervoor de menukaart. De komende weken zal het programmabureau van de coalitie in gesprek gaan met de organisaties die op basis hiervan hun interesse tonen. De toetredingsprocedure zal begin juli van start gaan.

Support partners, onderzoek partners en opleidingspartners

Van organisaties die interesse hebben om als support partner, onderzoek partner of opleidingspartner toe te treden tot de coalitie, zien wij graag voorstellen tegemoet over hoe zij invulling willen geven aan de gekozen rol. Deze voorstellen zullen besproken worden met de kernpartners in het strategieteam waarna eventueel de toetredingsprocedure van start kan gaan.

Wij zien uw voorstel waarin uiteengezet wordt hoe uw bijdrage aan de coalitie vorm wordt gegeven, graag tegemoet via bc3@dutchdigitaldelta.nl

Top Tweet twitter

RT : Nieuwe call open: ENW PPS-Fonds | voor publiek-private samenwerking binnen de topsectoren Chemie, Energie, High Tech Syste…
RT : Kan de circulaire economie een bijdrage leveren aan de ? Het antwoord: ja! Lees nwe notite https:…
RT : Staatssecretaris was op de grootste industriële beurs ter wereld, . Op de ging ze in g…
Paneldiscussie over leren, kiezen en werken in de High Tech Industry. 600 leerlingen zijn hiervoor te gast bij de…
RT : Sharing thought and insight on the disruptiveness of blockchain on the as part of the tra…
RT : As Coalition Manager of the DBC, will be addressing the overall development in The Netherlands at…
RT : Goede endorsments ontvangen van Stass Mona Keijzer en Prins CvO in ons Holland IT & SI Paviljoen!
RT : De onthulling van de nieuwe huisstijl van het Interreg project Fokus door staatssecretaris van Economische Zaken en Klim…
RT : Met trost over het Commit2Data programma kunnen vertellen op de Hannover Messe!
RT : Op dinsdag 24 april vertrekken tientallen bussen naar . Op de beurs volgen de scholieren een paneldiscus…
Paneldiscussie over Blockchain met prins Constantijn en startup bedrijven.
RT : Fieldlab ging vandaag van start op de Hannover Messe. Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zake…
Stand van zaken van projecten en calls.
Om 13 uur geeft in Halle 8 stand D34 een presentatie over het onderzoeksprogramma .
Introductie in het project Codex4SME. Meer informatie:
Nu in de stand D34 - Meetup van de regionale samenwerking: innovation Quarter, BOM en BioRegio Stern.…
RT : Staatssecretaris Keijzer opent op de Hannover Messe nieuw fieldlab Added in Emmen https://t.…
RT : in een jaar: meer dan 90 bedrijven, kennisinstelkingen en regio’s betrokken. Dus…
RT : Minister Bussemaker lanceert NWOprogr. WISE voor vrouwelijke wetenschappers https:/…
Staatsecretaris krijgt en rondleiding door het Holland IT & Smart Industy House.