Pels Rijcken en Ledger Leopard worden partner in de DBC

Blockchain

Pels Rijcken en Ledger Leopard worden partner in de DBC

Blockchain

Pels Rijcken en Ledger Leopard worden partner in de DBC

Blockchain

deel artikel

Pels Rijcken en Ledger Leopard worden partner in de DBC

Blockchain

deel artikel

De Dutch Blockchain Coalition (DBC) verwelkomt twee nieuwe kernpartners, het advocaten- en notariskantoor Pels Rijcken en Blockchainspecialist Ledger Leopard. Beide partners brengen veel nieuwe kennis binnen op juridisch- en technisch gebied en versterken daarmee de slagkracht van deze coalitie van negenentwintig partners die als doel heeft voorwaarden te creëren voor betrouwbare en maatschappelijk geaccepteerde blockchaintoepassingen in Nederland.

René Penning de Vries, voorzitter van de Dutch Blockchain Coalition, is verheugd over deze twee nieuwe toetreders. ‘Met de kennisinjectie van deze nieuwe partners zijn wij heel blij. Dit stelt ons in staat de noodzakelijke fundamenten van blockchain zoals sterke identiteiten, passende wet- en regelgeving en een sterke human capital agenda nog beter van de grond te krijgen. Bovendien zijn de voorman en voorvrouw van deze organisaties, Sandra van Heukelom-Verhage (advocaat-partner bij Pels Rijcken) en Jeroen van Megchelen (CEO bij Ledger Leopard) uitstekende ambassadeurs die inspirerend kunnen vertellen over de diverse toepassingen ervan en hoe we Nederland blockchain-klaar kunnen maken.’

Ledger Leopard levert een bijdrage op zowel het technisch vlak als op de noodzakelijke randvoorwaarden. “Vanuit Ledger Leopard geloven wij in samen zaken oppakken en dus ook samen delen. Kennis en ervaringen die we als Ledger Leopard opdoen, willen wij graag delen met de gemeenschap. We zien hiervoor de Dutch Blockchain Coalition als een zeer geschikt platform en partner’’ aldus Jeroen van Megchelen.

Pels Rijcken richt zich op de juridische kant en zal haar werk wat zij in 2017 al verrichte voor de werkgroep smart contracts voortzetten. Deze werkgroep van twintig leden onderzoekt met welke juridische vraagstukken organisaties rekening moeten houden en aan welk nieuw soort kennis en opleiding er behoefte is. Bekijk de eerste publicatie van de werkgroep hier.

Sandra van Heukelom-Verhage: “Door nu ook onderdeel te zijn van het strategieteam van de Dutch Blockchain Coalition, werken we mee aan de ontwikkeling van maatschappelijke innovatie. Dit past geheel bij de ambitie van Pels Rijcken om het Nederlandse innovatieklimaat te verbeteren.”

Meer over Ledger Leopard

Ledger Leopard heeft diepgaande kennis over blockchain technologie en ervaring met het implementeren van blockchain kennis in de praktijk. Zij richt zich op de sectoren health, government, real estate, asset management en finance. Onlangs heeft zij in opdracht van Zorginstituut Nederland de oplossing 'Mijn Zorg Log' ontwikkeld welke uit handen van Pels Rijcken het Juridisch Innovatiecertificaat heeft ontvangen en bekroond is met de Computable Award 2017 voor meest innovatief ICT project in 2017.

Meer over Pels Rijcken

Pels Rijcken gelooft dat innoveren juridisch gezien wèl kan. Hun advocaten volgen daarom IT- en programmeercursussen om vanaf het begin van het innovatieproces mee te kunnen werken aan het ontwikkelen van een blockchaintoepassing die voldoet aan wet- en regelgeving. Naast ‘Mijn Zorg Log’ is Pels Rijcken ook betrokken bij blockchaintoepassingen in de pensioen- en labaratoriumbranche.

Meer over de coalitie 

De DutchBlockchain Coalition is een publiek-privaat samenwerkingsverband van negentwintig partners uit de dienstverlening (banken, verzekeringen, notarissen, advocatuur), de sectoren logistiek, energie, veiligheid en ICT, ministeries, de kenniswereld, toezichtspartijen als de Nederlandsche Bank (DNB) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en organisaties als TNO en ECP | Platform voor de Informatiesamenleving.

De coalitie wil met blockchain technologie een nieuw digitaal uitwisselingssysteem voor overheden, bedrijven en burgers mogelijk maken waarin vertrouwen, veiligheid en rechtmatigheid de uitgangspunten zijn. De potenties van blockchain zijn enorm en lopen uiteen van het versneld aanvragen van een hypotheek, tot het eenvoudig verrekenen van energie en zeggenschap van burgers op hun eigen gegevens (self sovereign identity).

De coalitie voert een actie-agenda uit waarin zij de mogelijkheden van blockchaintechnologie test en deze toetst aan de huidige wet- en regelgeving. Met een Human Capital Agenda stimuleert zij opleiding- en talentontwikkeling. Andere belangrijke pijlers zijn het realiseren van een sterke cyber security en het opstellen van een publiek-privaat gefinancierd onderzoeks- en scholingsprogramma op dit terrein.

Top Tweet twitter

RT : Nieuwe call open: ENW PPS-Fonds | voor publiek-private samenwerking binnen de topsectoren Chemie, Energie, High Tech Syste…
RT : Kan de circulaire economie een bijdrage leveren aan de ? Het antwoord: ja! Lees nwe notite https:…
RT : Staatssecretaris was op de grootste industriële beurs ter wereld, . Op de ging ze in g…
Paneldiscussie over leren, kiezen en werken in de High Tech Industry. 600 leerlingen zijn hiervoor te gast bij de…
RT : Sharing thought and insight on the disruptiveness of blockchain on the as part of the tra…
RT : As Coalition Manager of the DBC, will be addressing the overall development in The Netherlands at…
RT : Goede endorsments ontvangen van Stass Mona Keijzer en Prins CvO in ons Holland IT & SI Paviljoen!
RT : De onthulling van de nieuwe huisstijl van het Interreg project Fokus door staatssecretaris van Economische Zaken en Klim…
RT : Met trost over het Commit2Data programma kunnen vertellen op de Hannover Messe!
RT : Op dinsdag 24 april vertrekken tientallen bussen naar . Op de beurs volgen de scholieren een paneldiscus…
Paneldiscussie over Blockchain met prins Constantijn en startup bedrijven.
RT : Fieldlab ging vandaag van start op de Hannover Messe. Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zake…
Stand van zaken van projecten en calls.
Om 13 uur geeft in Halle 8 stand D34 een presentatie over het onderzoeksprogramma .
Introductie in het project Codex4SME. Meer informatie:
Nu in de stand D34 - Meetup van de regionale samenwerking: innovation Quarter, BOM en BioRegio Stern.…
RT : Staatssecretaris Keijzer opent op de Hannover Messe nieuw fieldlab Added in Emmen https://t.…
RT : in een jaar: meer dan 90 bedrijven, kennisinstelkingen en regio’s betrokken. Dus…
RT : Minister Bussemaker lanceert NWOprogr. WISE voor vrouwelijke wetenschappers https:/…
Staatsecretaris krijgt en rondleiding door het Holland IT & Smart Industy House.