Pels Rijcken en Ledger Leopard worden partner in de DBC

Blockchain

Pels Rijcken en Ledger Leopard worden partner in de DBC

Blockchain

Pels Rijcken en Ledger Leopard worden partner in de DBC

Blockchain

Pels Rijcken en Ledger Leopard worden partner in de DBC

Blockchain

De Dutch Blockchain Coalition (DBC) verwelkomt twee nieuwe kernpartners, het advocaten- en notariskantoor Pels Rijcken en Blockchainspecialist Ledger Leopard. Beide partners brengen veel nieuwe kennis binnen op juridisch- en technisch gebied en versterken daarmee de slagkracht van deze coalitie van negenentwintig partners die als doel heeft voorwaarden te creëren voor betrouwbare en maatschappelijk geaccepteerde blockchaintoepassingen in Nederland.

René Penning de Vries, voorzitter van de Dutch Blockchain Coalition, is verheugd over deze twee nieuwe toetreders. ‘Met de kennisinjectie van deze nieuwe partners zijn wij heel blij. Dit stelt ons in staat de noodzakelijke fundamenten van blockchain zoals sterke identiteiten, passende wet- en regelgeving en een sterke human capital agenda nog beter van de grond te krijgen. Bovendien zijn de voorman en voorvrouw van deze organisaties, Sandra van Heukelom-Verhage (advocaat-partner bij Pels Rijcken) en Jeroen van Megchelen (CEO bij Ledger Leopard) uitstekende ambassadeurs die inspirerend kunnen vertellen over de diverse toepassingen ervan en hoe we Nederland blockchain-klaar kunnen maken.’

Ledger Leopard levert een bijdrage op zowel het technisch vlak als op de noodzakelijke randvoorwaarden. “Vanuit Ledger Leopard geloven wij in samen zaken oppakken en dus ook samen delen. Kennis en ervaringen die we als Ledger Leopard opdoen, willen wij graag delen met de gemeenschap. We zien hiervoor de Dutch Blockchain Coalition als een zeer geschikt platform en partner’’ aldus Jeroen van Megchelen.

Pels Rijcken richt zich op de juridische kant en zal haar werk wat zij in 2017 al verrichte voor de werkgroep smart contracts voortzetten. Deze werkgroep van twintig leden onderzoekt met welke juridische vraagstukken organisaties rekening moeten houden en aan welk nieuw soort kennis en opleiding er behoefte is. Bekijk de eerste publicatie van de werkgroep hier.

Sandra van Heukelom-Verhage: “Door nu ook onderdeel te zijn van het strategieteam van de Dutch Blockchain Coalition, werken we mee aan de ontwikkeling van maatschappelijke innovatie. Dit past geheel bij de ambitie van Pels Rijcken om het Nederlandse innovatieklimaat te verbeteren.”

Meer over Ledger Leopard

Ledger Leopard heeft diepgaande kennis over blockchain technologie en ervaring met het implementeren van blockchain kennis in de praktijk. Zij richt zich op de sectoren health, government, real estate, asset management en finance. Onlangs heeft zij in opdracht van Zorginstituut Nederland de oplossing 'Mijn Zorg Log' ontwikkeld welke uit handen van Pels Rijcken het Juridisch Innovatiecertificaat heeft ontvangen en bekroond is met de Computable Award 2017 voor meest innovatief ICT project in 2017.

Meer over Pels Rijcken

Pels Rijcken gelooft dat innoveren juridisch gezien wèl kan. Hun advocaten volgen daarom IT- en programmeercursussen om vanaf het begin van het innovatieproces mee te kunnen werken aan het ontwikkelen van een blockchaintoepassing die voldoet aan wet- en regelgeving. Naast ‘Mijn Zorg Log’ is Pels Rijcken ook betrokken bij blockchaintoepassingen in de pensioen- en labaratoriumbranche.

Meer over de coalitie 

De DutchBlockchain Coalition is een publiek-privaat samenwerkingsverband van negentwintig partners uit de dienstverlening (banken, verzekeringen, notarissen, advocatuur), de sectoren logistiek, energie, veiligheid en ICT, ministeries, de kenniswereld, toezichtspartijen als de Nederlandsche Bank (DNB) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en organisaties als TNO en ECP | Platform voor de Informatiesamenleving.

De coalitie wil met blockchain technologie een nieuw digitaal uitwisselingssysteem voor overheden, bedrijven en burgers mogelijk maken waarin vertrouwen, veiligheid en rechtmatigheid de uitgangspunten zijn. De potenties van blockchain zijn enorm en lopen uiteen van het versneld aanvragen van een hypotheek, tot het eenvoudig verrekenen van energie en zeggenschap van burgers op hun eigen gegevens (self sovereign identity).

De coalitie voert een actie-agenda uit waarin zij de mogelijkheden van blockchaintechnologie test en deze toetst aan de huidige wet- en regelgeving. Met een Human Capital Agenda stimuleert zij opleiding- en talentontwikkeling. Andere belangrijke pijlers zijn het realiseren van een sterke cyber security en het opstellen van een publiek-privaat gefinancierd onderzoeks- en scholingsprogramma op dit terrein.

Top Tweet twitter

De digitale zorgconsument heeft de touwtjes in handen. lanceert het boek "Online marketing in de zorg', waa…
RT : Inspiring meeting with and many others sharing insights on
RT : Great Benelux Blockchain cooperation! We just signed a memorandum with and to share knowledge about…
RT : Interesting topics and use cases. European Social Security Number, Digital Diplomas. Many proj…
RT : of shares progress and challenges re blockchain for mortgage applications through self sover…
RT : Blockchain as a helpful tool for recognition of diplomas and qualifications to enable free movement of workers.
RT : Lead of the Legal Expert Group highlights findings of the Smart Contract Group. https://t…
RT : Packed room discussing with representatives from BeNeLux and UK
RT : At 7-6 the innovation conference will be held at our office in Utrecht, it's gonna be awesome! https://t…
RT : Want to be part of the biggest blockchain hackathon in the world, but not as a participant? Join our crew for the week…
RT : Coördinator zit debat en onderwijs voor.
RT : Celebrating professor Human Computer Interaction
RT : In een uniek Develop Camp werden developers van ABN AMRO door opgeleid in het gebruik van
RT : Op de hoogte blijven van actuele, juridische ontwikkelingen op het gebied van ? Via deze
Kickoff kwalificatiedossiers ICT bij : onderwijs en bedrijfsleven in overleg over aansluiting opleiding…
Vrz sectorkamer ICT en coördinator HCA ICT opent kickoff onderhoud kwalificatiedossiers: ‘te onbeken…
RT : Implementatieagenda transformaties voor bedrijven en brede roadmap gepresenteerd. Beschrijft ,…
RT : Connect & Create: we heten twee nieuwe kernpartners welkom, en . Beide organisaties brengen…
Bent u actief in en wilt u zaken doen op de Duitse markt? organiseert 26 t/m 28 maart een econo…