Over Commit2Data

Over Commit2Data

Over Commit2Data

Over Commit2Data

Over Commit2Data

Over Commit2Data

Over Commit2Data

Over Commit2Data

Big Data speelt een steeds grotere rol in de innovatie van diensten, producten, werkprocessen en verdienmodellen. Dankzij het slim verzamelen en inzetten van data wordt de Nederlandse economische groei versterkt. Om het gebruik van Big Data verder te ontwikkelen, is Commit2Data in het leven geroepen: een meerjarig nationaal onderzoeks- en innovatieprogramma op basis van publiek-private samenwerking (PPS).

Innovatie vereist hoogwaardige kennis en samenwerking

Commit2Data biedt een uitgelezen mogelijkheid om nieuwe businessmodellen en -kansen te ontdekken. Het groeiende, internationale programma richt zich op specifieke toepassingsgebieden zoals Smart Industry, energievraagstukken, zorguitdagingen en logistiek. Daarbij worden drie primaire programmalijnen gehanteerd: onderzoek, valorisatie en disseminatie.


In 2017 wordt gewerkt aan de voorbereiding van nieuwe calls met betrekking tot de creatieve industrie, AgriFood, publieke veiligheid en veilige datadeling. Daarnaast wordt in het eerste kwartaal een call met betrekking tot de zorg opengesteld.

Bij onderzoek gaat het om meerjarige publiek-private samenwerkingen tussen wetenschap en bedrijfsleven. Bij valorisatie en disseminatie betreft het kort lopende projecten met kennispartners. Commit2Data biedt daarmee kansen voor zowel de wetenschap, het grootbedrijf, het midden- en kleinbedrijf als de overheid.

Uitgangspunten van Commit2Data

Sectorale Commit2Data-calls gaan over de toepassingsmogelijkheden van big data binnen een specifiek domein. In de uitvoering van de calls wordt vervolgens veel rekening gehouden met de herbruikbaarheid van methodes en concepten richting andere domeinen.

Binnen het Commit2Data-programma begint valorisatie al ‘aan de voorkant’ van een call. Dat betekent dat de behoeften van (clusters van) bedrijven al aan het begin van het traject in kaart worden gebracht door kwartiermakers en dat deze worden meegenomen in de uitvoering van het onderzoek. Als het bedrijfsleven mee programmeert en financiert, kunnen de participerende bedrijven ook een stem krijgen in de inhoudelijke sturing.

Big Data Hubs

Door middel van Big Data Hubs bereikt en bedient Commit2Data specifieke ecosystemen. Een hub kan zich volledig toespitsen op de ontwikkeling van een sector om vervolgens een verbinding te leggen met economische clusters in de regio en regionale fieldlabs.


De Big Data Hubs zijn een pre-competitieve omgeving waar onderzoekers, MKB’ers en het grootbedrijf kort cyclisch samenwerken aan reële use-cases. De hubs zijn hét regionale loket waar in een veilige omgeving data gecontroleerd gedeeld en tot informatie omgezet kan worden voor uiteenlopende gebruikersgroepen.     

Commit2Data ambities:

  • Doorbraak in applicaties
  • Stimuleren van excellentie in onderzoek
  • Onderzoek toepassen in publiek-private samenwerkingen
  • Versterk betrokkenheid van midden- en kleinbedrijf
  • Ontwikkelen van talent: meer dataspecialisten op alle niveaus
  • Versterk datakennis en toepassingen in Nederland

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom Commit2Data door in te schrijven op de nieuwsbrief.

Downloads

Contact

Prof. Dr. Ir. Boudewijn R. Haverkort
LinkedIn
Prof. Dr. Ir. Boudewijn R. Haverkort
Voorzitter Commit2Data
+31 (0)53 489 38 99

Calls & thema’s

Binnen Commit2data wordt gewerkt aan thema's die leiden tot calls. Hieronder vindt u een overzicht van de thema's.

Top Tweet twitter

Banenmotor Topsectoren maakt learning communities noodzakelijk. Lees hier meer.
RT : Hoe werken aan voldoende geschoold personeel? Zie roadmap 'Leven lang ontwikkelen' - https:/…
RT : Banenmotor innovatieve vergt learning communities. Actie-agenda aangeboden aan SG Camps https:…
Voor mogelijk maken decentraal energienet zoeken , oplossingen
Blockchain: een buzzwoord of echt nuttig? Lees hier meer:
RT : Voor decentraal energienet met oplossingen is € 400.000 (tot 28/8) - https:…
RT : NL opnieuw innovatieleider in Europa aldus European Innovation Scoreboard -
Blockchain als bron van vertrouwen, welzijn en welvaart voor samenleving. Missie Coalitie…
RT : Vorig jaar was NL een van de innovatieleiders. Dit jaar weer?
RT : NL streeft Duitsland voorbij op EU innovatieranglijst 🏆- o.a. door sterk en ht…
Versterking NL innovatiekracht door intensieve samenwerking bedrijven, kennisinstellingen en overheden
Tekort aan IT'ers is probleem van ons allemaal. ICT
RT : Innovation Industries: nieuw fonds €75mln tbv NL scale-&startups 💶⚙️
RT : Water & klimaat, één van de maatschappelijke thema's waar binnen de sector heel hard aan gewerkt wordt. Het valt op in…
RT : Surfnet realiseert 400Gb/s verbinding
Het Small Big Data Congres is op zoek naar deelnemers die een pitch kunnen geven. Lever tot 16 juni een pitch in!…
Een kans om niet te missen! Hoe datagericht kan uw bedrijf werken? Cursus Big Data op HBO niveau start 7 september.…
Top data scientist Wil van der Aalst wint Duits wetenschapsprijs
BC3 bij Legal Tech Event over de mogelijkheden en kansen van blockchain.