Big Data Hubs

Commit2Data

Big Data Hubs

Commit2Data

Big Data Hubs

Commit2Data

Big Data Hubs

Commit2Data

De Big Data Hubs zijn een pre-competitieve omgeving waar onderzoekers, MKB’ers en het grootbedrijf kort cyclisch samenwerken aan reële use-cases. De hubs zijn hét regionale loket waar in een veilige omgeving data gecontroleerd gedeeld en tot informatie omgezet kan worden voor uiteenlopende gebruikersgroepen. 

Download de informatieve flyer over de Big Data Hubs

De Big Data Hubs ontwikkelen in samenwerking met partijen uit de markt middelen, diensten en faciliteiten die via de hubs onderling uitgewisseld en gedeeld kunnen worden.  De hubs zullen vooralsnog op vier verschillende locaties in Nederland de deuren openen, toegespitst op de in de regio actieve industrie. 

Video: Eerste Big Data Hub gelanceerd in Amsterdam Innovation ArenA

De Big Data Hubs vormen een verbindende factor tussen wetenschap en het bedrijfsleven. Iedere hub heeft daarbij de taak om fieldlabs in de regio te ontsluiten of virtueel te koppelen. De hubs bieden een operationele omgeving voor onderzoek en (stress) testen. Hierdoor wordt versnippering voorkomen.

De eerste Big Data Hub heeft zijn deuren geopend in de metropoolregio Amsterdam. De kern wordt gevormd door de samenwerking tussen de Amsterdam Innovation ArenA en het Big Data Value Center. Hier wordt o.a. gewerkt aan een ‘Integrated Operations & Development Center’. De hub in de regio Amsterdam is specifiek gericht op de creatieve industrie, de dienstensector en het ICT- en Data-cluster.


Scale-up

Naast de hub in Metropoolregio Amsterdam zijn hubs gepland in de regio Den Haag/Rotterdam (Logistiek en Security), in de regio Noord-Nederland (Energie en Water) en in Noord-Brabant (Maakindustrie).

Door de koppeling met fieldlabs en de sterke economische sectoren in de regio kan er eenvoudig geschaald worden en ontstaat kritisch massa die voor valorisatie essentieel is. Dit wordt versterkt door het feit dat de hubs onderling feitelijk een nationale infrastructuur vormen. Middels de actieve ecosytemen worden resultaten snel verspreidt.

Power Pitches

Bij de lancering van de eerste Big Data Hub in de Amsterdam Innovation ArenA hielden 40 MKB'ers vanaf het podium een twee minuten durende Power Pitch over hun Big Data-toepassingen. Bekijk de presentaties hier terug (video).

Commit2Data

De Big Data Hubs zijn onderdeel van het nationale innovatieprogramma Commit2Data met als doel ondernemers en wetenschappers bij elkaar te brengen en hen in een publiek-private samenwerking nieuwe business modellen en –kansen met big data te laten ontdekken. De Big Data Hubs vormen een belangrijk onderdeel van de valorisatie activiteiten binnen Commit2Data.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Wester van TNO en het Big Data Value Center.

Download in de rechterbalk de Big Data Hubs features om te zien aan welke vereisten een hub dient te voldoen (PDF).

Downloads

Contact

Jan Wester
Principal strategist TNO, directeur BDVC

Top Tweet twitter

Blockchain is kansrijk bouwblok in ons toekomstig energiesysteem. Lees use case in ons E-magazine…
RT : Lezenswaardig blog over digitalisering in regeerakkoord door Arie van Bellen
RT : Regeerakkoord 2017. De gevolgen voor ondernemers overzichtelijk op 1 pagina!
RT : Mis het niet: vanavond 1e editie in Rotterdam over actualiteiten in hackerswereld
RT : organiseert samen met & : Nederlands Internet Governance Forum, jaarlijkse bijeenkomst over toe…
RT : The Challenges and Opportunities of a New Employment and Skills Landscape in Europe
RT : Bijna een miljoen basisschoolleerlingen leren geen digitale vaardigheden op school
Voor veel bedrijven is nog abracadabra. over belang cliënten mee te nemen…
Bedrijven investeren € 510 miljoen in publiek onderzoek:
Lower transaction costs. Djuri Baars about the advantages
RT : National Big Data Infrastructure will boost pre competitive research
IT is boiling in the Netherlands! Not only the financial sector but also local communities experimenting with…
presents first results smart contracts workgroup Dutch Coalition
RT : 5 okt op Small Big Data Congress praktische en innovatieve toepassingen op basis van . Er is nog plek! INFO: https://…
Sustainable future proof blockchain: What we build is for future generations Dutch coalit…
The Dutch ecosysyem presents itself!