Commit2Data calls

Commit2Data calls

Commit2Data calls

Commit2Data calls

Commit2Data calls

Commit2Data calls

Commit2Data calls

Commit2Data calls

De eerste calls for proposals uit het meerjarige onderzoeks- en innovatieprogramma Commit2Data staan inmiddels open. Commit2Data kent drie programmalijnen voor innovatie: onderzoek, valorisatie en disseminatie. Elke programmalijn wordt in onderstaande tabel toegelicht.

Downloads

Contact

Femke Stephan
Beleidsmedewerker NWO

Calls & thema’s

Binnen Commit2data wordt gewerkt aan thema's die leiden tot calls. Hieronder vindt u een overzicht van de thema's.

Filter op thema:

Smart Industry
Energie
Data Handling
Smart Industry
Smart Industry
Smart Industry
Smart Industry

Smart Industry

STW en NWO Toegewezen

Technologiestichting STW, NWO Exacte Wetenschappen en NWO Geesteswetenschappen hebben het initiatief genomen voor een gezamenlijke open call op het gebied van Smart Industry en Big Data.

Data Handling
Data Handling
Data Handling
Data Handling

Financiële dienstverlening

NWO Gesloten

De call Data-driven Research for Banking & Insurance zocht onderzoekers die een consortiumaanvraag formuleerde voor het onderzoeksprogramma Data-driven Research for Banking & Insurance.

Data Handling
Data Handling
Data Handling
Data Handling

eScience

NLeSC Gesloten

Deze call for proposals richt zich volledig op research en development naar disruptieve oplossingen op het gebied van big data handling, big data analytics en gerelateerde procedurele methodes waarmee de cross-sectorale technologische uitdagingen, zoals geschetst binnen het Commit2Data-programma, kunnen worden aangepakt.

Energie
Energie
Energie
Energie

Energie transitie

NWO Gesloten

NWO organiseert een call op het gebied van Energiesysteemintegratie en big data. In deze nieuwe call ligt de nadruk op het gebruik van (big) data en de technische disciplines. De ronde wordt uitgevoerd door NWO Exacte Wetenschappen en STW in samenwerking met Commit2Data en de Topsector Energie.

Data Handling
Data Handling
Data Handling
Data Handling

Veranderende data

NWO Gesloten

Gepromoveerde onderzoekers kunnen namens een consortium van minimaal één private partner en minimaal twee kennisinstellingen, en mogelijk in samenwerking met TNO, financiering aanvragen voor onderzoek op het gebied van Data Science; analytics and handling.

Data Handling
Data Handling
Data Handling
Data Handling

Logistiek

NWO Gesloten

NWO nodigt onderzoekers en industriële partners uit om gezamenlijk een consortium aanvraag in te dienen voor het onderzoeksprogramma Big Data: real time ICT for logistics. 

Smart Culture

NWO Gesloten

Ervaren, gepromoveerde onderzoekers kunnen namens consortia financiering aanvragen voor onderzoeksprojecten gericht op onderzoek op het snijvlak van Big Data en Digital Humanities in relatie tot de creatieve industrie.

Health - Data2Person

NWO Gesloten

Consortia van wetenschappers en publieke/private partijen kunnen financiering aanvragen voor de ontwikkeling van effectieve, efficiënte en verantwoorde personal empowerment methodes voor een gezonde samenleving in de toekomst.

Sport en Bewegen 2017

ZonMW Gesloten

De subsidieoproep Sport en Bewegen 2017 heeft tot doel om multidisciplinair onderzoek, waaronder data science, op het terrein van (top)sport en bewegen te versterken en het gebruik van opbrengsten (kennis en data) te stimuleren.

Top Tweet twitter

Blockchain is kansrijk bouwblok in ons toekomstig energiesysteem. Lees use case in ons E-magazine…
RT : Lezenswaardig blog over digitalisering in regeerakkoord door Arie van Bellen
RT : Regeerakkoord 2017. De gevolgen voor ondernemers overzichtelijk op 1 pagina!
RT : Mis het niet: vanavond 1e editie in Rotterdam over actualiteiten in hackerswereld
RT : organiseert samen met & : Nederlands Internet Governance Forum, jaarlijkse bijeenkomst over toe…
RT : The Challenges and Opportunities of a New Employment and Skills Landscape in Europe
RT : Bijna een miljoen basisschoolleerlingen leren geen digitale vaardigheden op school
Voor veel bedrijven is nog abracadabra. over belang cliënten mee te nemen…
Bedrijven investeren € 510 miljoen in publiek onderzoek:
Lower transaction costs. Djuri Baars about the advantages
RT : National Big Data Infrastructure will boost pre competitive research
IT is boiling in the Netherlands! Not only the financial sector but also local communities experimenting with…
presents first results smart contracts workgroup Dutch Coalition
RT : 5 okt op Small Big Data Congress praktische en innovatieve toepassingen op basis van . Er is nog plek! INFO: https://…
Sustainable future proof blockchain: What we build is for future generations Dutch coalit…
The Dutch ecosysyem presents itself!