Nationale Blockchain Coalitie (BC3) presenteert actieagenda

Blockchain

Minister Kamp van Economische Zaken neemt vandaag de actieagenda van de Nationale Blockchain Coalitie in ontvangst. De agenda is een gezamenlijk initiatief van ruim twintig organisaties uit de logistieke, energie- en financiële sector, alsmede kennisinstellingen en overheden. Met deze agenda wil Nederland internationaal voorloper worden in de toepassing van blockchain technologie. 

Veilig en efficiënt werken in een groot netwerk

Blockchain technologie kan het mogelijk maken om –zonder tussenkomst van een derde  partij-  gegarandeerd correcte digitale transacties te verrichten. Grote netwerken van leveranciers en klanten kunnen op deze manier veiliger en efficiënter onderling samenwerken. Naar verwachting van de founding partners van de Nationale Blockchain Coalitie kan dit grote invloed hebben op onder andere de energievoorziening, financiële dienstverlening, logistiek en op termijn de gezondheidszorg. De coalitie voorziet positieve effecten op de  autonomie van burgers, transparantie van transacties, cybersecurity en vermindering van administratieve lasten.

Minister Kamp, Economische Zaken: “De belofte van blockchain is een veiligere uitwisseling van digitale informatie. Het is goed dat Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden gezamenlijk al vroeg ervaring opdoen met de mogelijkheden van deze nieuwe technologie. Blockchain kan de wijze waarop we digitaal betalingen doen of gegevens uitwisselen op vele wijzen veranderen, vergemakkelijken en veiliger maken. Door als Nederland voorop te lopen met de toepassing van innoverende technologieën, blijft onze kenniseconomie vooruitstrevend en van wereldniveau. Dat levert banen en inkomsten op.”

Hoewel de Blockchain coalitie grote, snelle veranderingen verwacht, vergelijkbaar met de opkomst van het internet, stelt René Penning de Vries, boegbeeld Team ICT dat er nog veel moet worden gedaan voordat de technologie klaar is voor grootschalig gebruik: “Ontwikkeling en invoering van blockchain vraagt een gecoördineerde aanpak van uitdagingen door partijen uit vele sectoren. Als Nederland in dit pioniersstadium de kansen grijpt die er liggen, kunnen we op het gebied van blockchain een voorloper in de wereld worden.”

<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>
Video: Rene Penning de Vries over het belang van de Nationale Blockchain Coalitie.

Actielijnen

De actieagenda richt zich allereerst op de ontwikkeling van zogenoemde digitale identiteiten, waarmee personen, objecten en rechtspersonen, digitale transacties kunnen verrichten als onderdeel van een blockchain. Daarnaast werkt de coalitie aan oplossingen op het gebied van wetgeving en acceptatie. Voor kennisontwikkeling zijn afspraken gemaakt over opleiden, kennis delen en vergroten van vaardigheden.

Publiek-private kennisdeling

De Nationale blockchain coalitie is een samenwerkingsverband van overheden en bedrijven, waaronder ABN AMRO, ING, de Volksbank, Nationale Nederlanden, Havenbedrijf Rotterdam, Enexis, Alliander, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Brightlands en de Ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanuit de kenniskant doen de TU Delft, Universiteit van Tilburg, Radboud Universiteit, Centrum voor Wiskunde en Informatica, NWO en TNO mee. Het maatschappelijk perspectief wordt ingebracht door ECP | Platform voor de InformatieSamenleving.

Eén van de coalitiepartners van het eerste uur is ABNAMRO. Hoofd Innovation Centre Arjan van Os over het belang van kennisdeling: “Blockchain speelt een belangrijke rol in de verdere versterking van vertrouwen in de wereld van digitale transacties. Deze technologie brengt een positief effect met zich mee voor de efficiency van organisaties die actief zijn binnen de financiële sector.”

De vorming van de Nationale Blockchain Coalitie is een initiatief van het door het ministerie van EZ ingestelde Team ICT en is één van de acties in de Digitale Agenda van het kabinet om de digitalisering van de Nederlandse economie te versnellen. Meer informatie over de coalitie en een overzicht van de partners die deelnemen: https://www.dutchdigitaldelta.nl/blockchain.

Meer over Blockchain

Blockchain is een nieuwe technologie en werkwijze voor veilige uitwisseling van digitale gegevens en betalingen. Misbruik is moeilijk, omdat iedere transactie door meerdere computers wordt gecontroleerd en volledig transparant is, zonder tussenkomst van een derde partij.

Agenda

Top Tweet twitter

RT : Ook vandaag is het druk in de Holland Paviljoens op de ! Volop aandacht voor NL innovaties!
Attractiveness of Export Opportunities - Nederlandse kansrijk in Duitsland
Minister Henk Kamp () ontvangt rapport over kansen Nederlandse ICT-ondernemers in Duitsland
RT : Groeikansen NLse digitale sector in Duitsland -
Not only manufacturing Industry but also logistics and agrofood sectors are good showcases of combining each others…
Germany needs cooperation with the Netherlands to strengthen Industry 4.0 according to drost…
Handing over the report to BITKOM
IT is a new business enabler for Germany and the Netherlands according to minister Kamp
RT : Succes op ! Nederland flink opvallend in oranje in 5 hallen.
The Netherlands is leading in Big Data, IoT en Cyber security. We are open for business # ICT kansenrapport
Op 22/5 organiseert een matchmaking voor de call Data2Person - Big Data & Gezondheid.
RT : 10.45 ondertekening overeenkomst en met ook minister Kamp. Holland IT & Smart Industry House, hal…
RT : Prachtige eerste dag op het Holland IT & Smart Industry paviljoen. Hier bij .…
RT : Fieldlab Robotics wordt geopend door en overhandigt schildje aan Piet Moster…
RT : Minister Kamp bezoekt en presenteert onderzoek exportkansen -
RT : Nog 55 minuten, dan start de netwerkborrel in hal 8, D36 Holland iT & Smart industry House.
Welke rol speelt ? Interessante discussie op 18/5. Sluit aan op open call Big Data & Gezondheid…
RT : Komt u vandaag naar de opening van het Holland IT & Smart Industry House met & ?
Presentatie over de nut en noodzaak van samenwerking op het gebied van Blockchain door
RT : Op opening paviljoens : Holland IT & Smart Industry House door Rene Penning de Vries e…