We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden. U kunt meer te weten komen over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen.

FAQ overzicht

FAQ overzicht

FAQ overzicht

FAQ overzicht

De DBC heeft een lijst met meest gestelde vragen opgesteld. Hierin staan een aantal basisbegrippen gerelateerd aan blockchain.

Blockchain

Hoe doet Nederland het in vergelijking met het buitenland?

Nederland doet het goed als het gaat om haar responsible progress aanpak, een focus op het stevig maken van de technologie en de condities erom heen. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de innovatiekansen als met de publieke belangen.

Maar op toepassingsgebied gaan andere landen sneller. In bijvoorbeeld Estland zijn ze al een heel eind met overheidsdiensten op de blockchain en in Zwitserland zijn ze verder met financiële toepassingen door een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Ook is blockchain per definitie een samenwerkingsinstrument en daar is Nederland met haar poldergenen goed op voorgesorteerd. Er wordt al veel samengewerkt in fieldlab-achtige omgevingen als blocklab (Havenbedrijf Rotterdam), Techruption in Heerlen (pensioenen), de Kamer van Koophandel, Wageningen (food), Groningen (educatie en het kindpakket) en er zijn al veel overheidspilots. En wereldwijd is Nederland uniek met een publiek-private coalitie als de Dutch Blockchain Coalition. 

Read more
In hoeverre wordt er samengewerkt met Europa of mondiaal?

Op het niveau van betrouwbaarheid van de blockchain systemen voert de coalitie gesprekken met de EU en op landenniveau met België, Luxemburg en Duitsland. Het is belangrijk dat er samenhang in de blockchain systemen komt en we toewerken naar standaarden die Europees -of nog beter mondiaal- geaccepteerd zijn.

Daarnaast wil Europa graag een leidende rol. Nederland wil daaraan bijdragen. Verder werkt de coalitie samen met andere organisaties zoals de Wereld Bank. Onze ervaringen waarvoor je blockchain kunt gebruiken, kunnen zinvol zijn voor bijvoorbeeld ontwikkelingslanden.

Read more
Wie zitten er in de coalitie en waarom doen ze mee?

In de coalitie zitten banken, verzekeraars, blockchainbedrijven, toezichtspartijen als de AFM en Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, ministeries, juridische organisaties, kennisinstellingen en universiteiten. Zij doen mee omdat ze potentie in deze technologie zien en willen dat de fundamenten goed geregeld zijn, niet alleen voor hun eigen organisatie maar voor de samenleving als geheel.

Read more
Om welke reden is de coalitie in het leven geroepen?

De Dutch Blockchain Coalition (DBC) wil bouwen aan een veilige, betrouwbare digitale blockchain infrastructuur in Nederland die aansluit op de wensen van de gebruiker van de toekomst. Hoe betrouwbaarder en veiliger de infrastructuur is, des te eerder kunnen bedrijven en overheden over gaan tot blockchaintoepassingen op grote schaal en kan de Nederlandse economie en samenleving er de vruchten van plukken.

De focus van de coalitie ligt op het goed regelen van de fundamenten van blockchain. Zij werkt met een actie-agenda met drie lijnen:

1. de techniek goed werkend krijgen

2. de voorwaarden voor blockchain ontwikkelen zoals wet- en regelgeving uitleggen en toepassen

3. een human capital agenda -oftewel onderwijs en talentontwikkeling- ontwikkelen. 

Read more
Staat de huidige wet- en regelgeving de introductie toe?

In het door ons geschreven Smart Contract Rapport is vastgesteld dat de huidige wet- en regelgeving het gebruik van blockchain toestaat, maar dat wel heel precies naar de wettelijke eisen van de situatie in de blockchain moet worden gekeken. Zo moet bijvoorbeeld worden voldaan aan de eisen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), indien er persoonlijke gegevens worden verwerkt. Wordt de blockchain ingezet in het sociaal domein, dan geldt de wet- en regelgeving die van toepassing is op het sociaal domein. De Jeugdwet, een van de wetten in het sociaal domein, bevat bijvoorbeeld regels over registerplichten en privacy. 

Read more
Wat is de grootste uitdaging om van blockchain een succes te maken?

De grootste uitdaging is de technologie goed geregeld krijgen op het niveau van identiteit. Voor elk soort transactie, van het aanvragen van een hypotheek tot het verhandelen van energie in de blockchain, is het belangrijk dat de identiteit klopt. Is de persoon of organisatie waarmee we zaken doen wel wie hij beweert te zijn? Momenteel zijn die identiteiten nog niet betrouwbaar genoeg. Er zijn al een aantal oplossingen op de markt of in ontwikkeling. De coalitie onderzoekt die, ze bouwt prototypes en test ze. Als het op dat niveau goed geregeld is, kunnen we overgaan naar toepassingsmogelijkheden op grotere schaal.

Read more
Wordt blockchain al toegepast?

Blockchain technologie staat momenteel nog in de kinderschoenen. Bedrijven en overheden passen het op kleine schaal toe of werken nog met prototypen omdat de infrastructuur zelf nog niet goed werkt. De rol van de Dutch Blockchain Coalition is te zorgen dat de infrastructuur betrouwbaar en veilig wordt, dat het op niveau van identiteiten goed werkt en dat de opleidingen erop zijn ingericht, zodat Nederland uiteindelijk naar toepassingen op grote schaal kan overgaan. 

Read more
Wat kan er allemaal mee en wat gaan we ervan merken?

Als de beloften van blockchain kunnen worden waargemaakt, dan zal elke Nederlander daar iets van merken. Veel processen zoals het oprichten van een bedrijf, het aanvragen van een hypotheek en de verrekening van energie zullen efficiënter verlopen wat papierwerk en dus kosten scheelt. Een voorbeeld is het delen van zonne-energie. Als je energie over hebt, kun je dat direct met je buren verhandelen via een blockchainapplicatie, bijvoorbeeld via een app op de telefoon of totaal geautomatiseerd.

Een andere belofte is self sovereign identity waarbij de gebruiker meer controle over eigen data krijgt. Via een app op je telefoon geef je inzage in de gegevens die voor een bepaalde transactie nodig zijn. Neem de situatie van een tiener die drank wil kopen; die toont alleen de benodigde leeftijdsgegevens, en houdt de andere persoonsgegevens verborgen.

Maar ook voor sectoren waar ketensamenwerking plaatsvindt, is blockchain interessant. Denk aan de overdracht van een schip in de haven. Daar zijn veel partijen bij betrokken. Als blockchain de transactieprocessen kan versnellen, kunnen er enorme bedragen bespaard worden.

Read more
Hoe werkt het?

Blockchain werkt op basis van cryptografie, elk blok is herkenbaar aan zijn eigen unieke hascode van 64 tekens, een soort DNA-code. Deze hascodes worden ingezet om de transacties te kunnen identificeren: zowel om te zien waaruit de transactie bestaat, als tussen welke partijen deze transacties plaatsvinden. Daarnaast garanderen de hashcodes dat er met de inhoud en de volgorde van de transacties niet wordt gemanipuleerd. Iedere keer als er informatie wordt veranderd, verandert de hascode ook, niet alleen in het blok zelf maar ook in de blokken erna oftewel de hele ketting. Daardoor komt eventueel gesjoemel in de informatie meteen aan het licht.

Read more
Wat is Blockchain?

Blockchain is een systeem dat het mogelijk maakt informatie of waarde tussen partijen betrouwbaar uit te wisselen zonder dat daar nog een derde partij als bijvoorbeeld een bank voor nodig is. Voorbeelden van toepassingen op de blockchain zijn de overdracht van een huis, het aanvragen van een hypotheek, het verrekenen van energie of het uitwisselen van cryptovaluta zoals bitcoin.

Read more


Top Tweet twitter

RT : Save the date! Op de Digital Society Conference gaan NL universiteiten samen met kennisorganisaties, bedrijfsleven & overheid a…
Werkzaam in het en interesse in de mogelijkheden van in uw bedrijfsvoering? Bezoek de introductie big…
Oproep Lid Cyber Security Raad : studentenstop voor en aanverwante studies moet voorkomen worden…
Commit2Data organiseert op 15 nov. een introductie in Big Data en onderzoek voor MKB bedrijven. Lees hier meer:
RT : Meld je werk aan voor de Icarus Award 2018
RT : contribuants and were consulted in the creation of 'Dissecting the Blockcha…
Stormloop op studies : moeten universiteiten optrekken met bedrijfsleven in een gezamelijk a…
Sociale innovatie, creatieve industrie en : Het advies ‘Vanzelfsprekend Duurzaam’ van de…
RT : De Dutch Blockchain Coalition bouwt aan een veilige en betrouwbare digitale blockchain infrastructuur. Onderstaande inve…
Bij verandering door denkt men vaak aan toekomstige . Maar verandering door digitaliserin…
RT : Secretaris Elly van den Heuvel verzorgt gastles cybersecurity
Schrijf je nu in voor de Innovation Expo 2018!
lanceert op eerste dag Dutch Technology Week. Coordinator HCA ICT ziet link oplos…
RT : Want to share your knowledge with the international cyber security community during the One Conference 2018 this October? You…
RT : organiseert vandaag dag van de digitale overheid: 500 ambtenaren aan de slag met en : Ka…
organiseert vandaag dag van de digitale overheid: 500 ambtenaren aan de slag met en
Een krachtige, nieuwe impuls! Regionaal investeringsfonds mbo: 7 nieuwe toekenningen -
RT : Save the date! 15 november is de 21e editie van het . Het verhaal van digitaal: beweging & verbinding. Mel…
Morgen is het zover!