We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden. U kunt meer te weten komen over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen.

Verkleinen van het tekort aan ICT-professionals

ICT-professionals

Verkleinen van het tekort aan ICT-professionals

ICT-professionals

Verkleinen van het tekort aan ICT-professionals

ICT-professionals

deel artikel

Verkleinen van het tekort aan ICT-professionals

ICT-professionals

deel artikel

Nederland loopt internationaal voorop in innovatie met ICT. Deze onstuimige groei gaat gepaard met een grote behoefte aan personeel met de juiste ICT vaardigheden. Het onderwijs kan deze vraag van de arbeidsmarkt moeilijk bijbenen. Zowel bij bedrijven in de ICT-sector als daarbuiten loopt het aantal vacatures op.

Actieplan


De Human Capital Agenda van Team ICT is een actieplan om de behoefte aan goed geschoold personeel de komende jaren te vervullen. Bedrijven en onderwijsinstellingen kunnen méér bereiken in het interesseren van jonge mensen voor deze banen van de toekomst als ze samenwerken. De HCA is dan ook een plek waar individuele initiatieven en oplossingen voor dit probleem aan elkaar gekoppeld worden.

Voor 2018 bestaat onze strategie uit vier actielijnen. In de eerste plaats willen we regionale iniatieven vanuit het onderwijs en bedrijfsleven aanjagen. Ook willen we scholieren inspireren te kiezen voor een loopbaan in de ICT en ICT'ers hun kennis te delen als docent in het onderwijs. Met ons laatste actiepunt willen er voor zorgen dat niet alleen kinderen en jongeren, maar iédereen digitale vaardigheden opdoet. U vindt het volledige actieplan aan de rechterzijde van deze pagina.

Regio's

De ervaring leert dat dit het beste werkt door aan te sluiten bij regionale ontwikkelingen en ambities. Afgelopen jaar bleek echter dat er geen landelijke blauwdruk is voor een regionale samenwerking: iedere regio is anders, met andere spelers heeft andere ambities en speerpunten en andere spelers. Wij zoeken dus altijd naar oplossingen op maat. 

Downloads

  • HCA ICT 2018 (PDF, 1,41MB)

  • Nieuwsbrief

    Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over dutch digital delta

Actielijn 1: Scholieren inspireren en informeren.

Om een goede vervolgopleiding te kiezen die aansluit op banen van de toekomst is digitale geletterdheid voor kinderen en jongeren van groot belang. Basisschoolleerlingen willen we bereiken met de nieuwe aanpak Samen Digiwijzer en lesmateriaal zoals de Micro:bit.

Het doel van Geef IT Door is om scholieren in het middelbaar onderwijs te voorzien van informatie over de arbeidsmarkt voor ICT’ers. Hiervoor matchen scholen met professionals uit de ICT. Zij verzorgen inspirerende gastlessen over de arbeidsmarkt voor ICT'ers, programeren, cyber security, Big Data, privacy en binnenkort ook blockchain. Jongeren ervaren zo uit eerste hand hoe het uitdagend en veelzijdig de  ICT sector is. In 2018 willen we met dit programma 6000 leerlingen bereiken.

Lees hier meer over de Micro:bit en hier over Samen Digiwijzer.

Bezoek de website van Geef IT Door voor meer informatie of om een gastles aan te vragen.

Actielijn 2: Regionale samenwerking stimuleren.

Succesvolle regionale samenwerkingen tussen bedrijven en onderwijs worden in kaart gebracht, gestimuleerd en begeleid. Een regionale aanpak zorgt er voor dat onderwijs beter aansluit op de lokale arbeidsmarkt. Daardoor wordt de keuze voor een ICT-opleiding nog aantrekkelijker. Dit heeft ook zijn weerslag in het onderwijs. ICT’ers worden zo beter opgeleid en voor leerlingen wordt de doorstroom van MBO naar HBO makkelijker gemaakt. In samenwerking met Platform Bèta Techniek gaan we daarvoor RIF aanvragen rond ICT pro-actief begeleiden. Om de doorstroom van MBO naar HBO makkelijker te maken gaat Platform Bèta Techniek inzetten op een intensievere samenwerking tussen Centra voor Innovatief Vakmanschap en Centers of Expertise. Ook gaan we kijken of we ICT vaker onderdeel kunnen laten zijn van de regionale techniekpacten. 

Actielijn 3: Bevorderen beschikbaarheid van voldoende ICT-docenten.

ICT’ers kiezen sneller voor een baan in het bedrijfsleven dan in het onderwijs. Tegelijkertijd is er een groot tekort aan ICT docenten. In de afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven opgezet om deze belangrijke bottleneck aan te pakken. Er is echter nog geen landelijke dekking van oplossingen en blijkt dat het probleem onvoldoende wordt geagendeerd. Werkzoekende ICT’ers vinden niet gemakkelijk de weg naar het onderwijs. Andere opties zoals het combineren van een baan in het onderwijs en het bedrijfsleven (het hybride docentschap) worden niet voldoende ingezet. In 2018 willen we hier een resultaatgericht programma voor ontwikkelen. Er wordt ook naar gestreefd om bestaande loopbaanoriëntatie trajecten bij vooral grote ondernemingen te verbinden met mogelijke uitstroom als docent. 

actielijn 4: leven lang ontwikkelen in de digitaliserende samenleving.

Aanhaken nieuw leven lang leren-beleid regeerakkoord

In deze actielijn haken we aan bij het nieuwe regeerakkoord waarin een doorbraak op ‘levenlang
leren’ is aangekondigd. Dezelfde regionale benadering passen we toe met een samenwerking tussen het UWV en het regionale bedrijfsleven. Deze voeren het Leven Lang Leren plan uit zoals beschreven in het regeerakkoord 2017-2021.

 “Deze rekening moet het levenlang leren beleid vanuit de overheid bundelen. Met sociale partners en onderwijsinstellingen worden afspraken gemaakt over hun bijdrage aan een leven lang leren bij de invoering van deze scholingsregeling. Hierbij wordt ook de positie van de O&O-fondsen betrokken.”

We verbinden deze actielijn ook met de scholingsprojecten werkzoekenden van het Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICTdie in 2018-2019 worden uitgevoerd.

Arbeidsmarktonderzoek- en beleid

ICT is een cruciaal onderdeel geworden van de hedendaagse maatschappij. De opkomst van ICT leidt tot een transformatie van de economie in de volle breedte met als gevolg dat de grens tussen ‘ICT’ers’ en overige beroepen steeds meer vervaagt. In verschillende sectoren vinden ontwikkelingen plaats waarbij hoogwaardige ICT-kennis en vaardigheden essentieel zijn. De eisen die gesteld worden aan ICT-functies zijn dan ook sterk aan verandering onderhevig. Momenteel is nog onvoldoende inzicht in de gevolgen hiervan in verschillende sectoren en de maatregelen die hiervoor getroffen moeten worden

Nieuwsberichten

ICT-professionals

Minister verplicht cybersecurity op mbo

Minister van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil cybersecurity een verplicht onderdeel maken van het curriculum op het mbo.

Lees meer
Lees Meer
ICT-professionals

Blockchain, IoT en datascience in de praktijk

Dat blockchain, IoT en datascience interessante technologieën zijn, is geen nieuws. Dat ze ook in de zorg en mobiliteit toepasbaar zijn bewezen 19 studenten afgelopen maandag tijdens de presentaties van de resultaten van Q1-2 2018 van het ICT Lab Utrecht.

Lees meer
ICT-professionals

Digital Opportunity Traineeships: meld uw bedrijf aan!

Het programma Digital Opportunity Traineeships brengt enthousiaste jongeren in contact met bedrijven in de hele Europese Unie. De stages zijn een ideale kans om jongeren te interesseren voor uw bedrijf en werken in de ICT-sector.

Lees meer
ICT-professionals

Digitale geletterdheid in nieuwe curricullum PO en VO

Dinsdag 19 juni vond de tweede feedbackronde plaats over digitale geletterdheid in het nieuwe curriculum voor het primair- en voortgezet onderwijs. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven gingen in gesprek met leerkrachten uit het ontwikkelteam digitale geletterdheid.

Lees meer
ICT-professionals

Masterclass cybersecurity in Alphen aan de Rijn

Nederland digitaal veilig houden is complexe materie. Het vereist het maken van strategische keuzes. Je kan immers niet alle gevoelige objecten online in de gaten houden. Daarvoor zijn simpelweg te weinig middelen en mensen. Elly van den Heuvel van de Cyber Security Raad gaf daarom een masterclass aan leerlingen van het Groene Hart Lyceum over de beroepsperspectieven in de ICT-sector.

Lees meer
ICT-professionals

Vakman voor de klas: hybride docent als oplossing lerarentekort

Ondernemingen moeten hun werknemers uitlenen aan het onderwijs om het tekort aan techniekdocenten op te lossen. Dat betekent dat bedrijven in de techniek, die nu al kampen met tekorten, nog meer technisch personeel dienen aan te nemen.

Lees meer
ICT-professionals

Beroepen in transitie door digitalisering

Bij verandering door digitalisering denkt men te vaak nog aan toekomstige beroepen. Het gebeurt echter nu al; digitalisering raakt mensen nu in hun werk en heeft beroepen al veel veranderd, met de film “Beroepen in transitie” brengen de Topsectoren dit in beeld.

Lees meer
ICT-professionals

Diversity in IT Ambassador Awards 2018 uitgereikt

Lisanne Brons (Technical Sales Manager bij Microsoft) en Sophie Kuijt (Consumer Industry Architect bij IBM) hebben de ‘Diversity in IT Ambassador Awards 2018’ gewonnen. Deze prijs van het Platform Diversiteit in IT is ingesteld om vrouwelijke IT-professionals te eren die nadrukkelijk de missie van het Platform om meer diversiteit in de IT te krijgen ondersteunen.

Lees meer
ICT-professionals

Dutch Technology Week van start

Maandag 4 juni start de Dutch Technology Week. Hightechbedrijven, kennisinstellingen en andere betrokken laten de komende week de laatste trends en innovaties zien in de high tech sector.

Lees meer
ICT-professionals

Dag van de Digitale Overheid

Op de Dag van de Digitale overheid scherpen 500 ambtenaren hun digitale vaardigheden. Ze verdiepen zich in blockchain en robotica en ervaren zo de invloed van digitalisering op hun beroep.

Lees meer
ICT-professionals

Meer aandacht voor cybersecurity op mbo's

Op advies van het bedrijfsleven en onderwijs gaan mbo's die ict- opleidingen verzorgen meer aandacht besteden aan cyberveiligheid. SBB stelt dat in 2019 grondige aanpassingen plaats zullen vinden.

Lees meer
ICT-professionals

Regionaal investeringsfonds mbo: 7 nieuwe toekenningen

Minister Ingrid Van Engelshoven (OCW) kent 11 miljoen euro subsidie toe aan zeven samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven en mbo- instellingen. Ook initiatieven op het gebied van ICT-onderwijs ontvangen subsidie

Lees meer
ICT-professionals

ICT Job Festival Groningen

Op woensdag 16 mei vindt in Groningen het Job Festival plaats. Tijdens dit festival kunnen studenten ICT van de Hanze Hogeschool kennismaken met meer dan 50 bedrijven uit de regio.

Lees meer
ICT-professionals

ROVC: Tekort technici schaadt concurrentiepositie

Uit de TechBarometer van ROVC, partner in trainingen en opleidingen van technisch Nederland, blijkt dat 54 procent van de technische organisaties verwacht dat het tekort aan goed opgeleid personeel de concurrentiepositie van Nederland zal schaden.

Lees meer
ICT-professionals

Overijssel bindt technisch talent

Om technisch talent met een HBO- of WO opleiding voor de regio te behouden heeft de provincie Overijssel een actieprogramma ontwikkeld. Het huidige tekort aan technisch en IT personeel is een bedreiging voor de economische ontwikkeling van de regio.

Lees meer
ICT-professionals

Philips-topman Hans de Jong: gebrek aan techneuten bedreigt welvaart

In een interview in het Algemeen Dagblad waarschuwt Philips president Hans de Jong voor het groeiende tekort aan technisch en ICT-vaardig personeel. Het kabinet moet volgens de topman snel meer investeren in onderwijs en digitalisering.

Lees meer
ICT-professionals

600 Nederlandse scholieren bezoeken Hannover Messe

Science Festival op Campus van Universiteit Twente en bezoek Hannover Messe moet havo- en vwo-scholieren inspireren voor keuze tot een bèta-technische vervolgopleiding

Lees meer
ICT-professionals

Nieuwe cijfers security arbeidsmarkt

Uit cijfers van The Hague Security Delta en het CBS blijkt dat het aantal mensen werkzaam in veiligheid in 2016 is gestegen. Ook het aantal studenten binnen dit vakgebied is gestegen. De HCA Cyber Security wil deze ontwikkelingen aanjagen.

Lees meer
ICT-professionals

ROC’s en AOC’s bundelen hun krachten voor de energietransitie

Human Capital is een kritieke succesfactor voor de groei van de negen topsectoren. Binnen de topsector energie moet voldoende én goed vakpersoneel worden opgeleid voor de energietransitie en de innovaties die hiermee gepaard gaan. 20 ROC’s en AOC’s gaan samen met bedrijven aan de slag om het klimaat- en energieakkoord in het middelbaar beroepsonderwijs tot een succes te maken.

Lees meer
ICT-professionals

‘Verdere groei van de industrie mogelijk maken’

Rotterdamse bedrijven zijn steeds afhankelijker van de cloud, maar hebben moeite personeel te vinden dat over de hiervoor benodigde vaardigheden beschikt. Met het samenwerkingsverband Cloud Engineering Rotterdam proberen onderwijs en bedrijfsleven dit samen op te lossen. Buiten de vaste structuren van het onderwijs.

Lees meer
ICT-professionals

Verzorg een Geef It Door gastles!

Voor Geef IT Door zijn we op zoek naar enthousiaste ICT-professionals die een gastles willen geven op een school in hun eigen regio.

Lees meer
ICT-professionals

Europese Commissie: elke medewerker digitaal gekwalificeerd

De Europese Commissie vraagt bedrijven en andere organisaties zich via de Digital Skills and Jobs Coalition in te zetten voor het verbeteren van digitale vaardigheden van hun personeel.

Lees meer
ICT-professionals

370 Miljoen Euro voor Brainport Eindhoven

Brainport Eindhoven gaat projecten opzetten die zich richten op het aantrekken, opleiden en behouden van technisch talent op alle onderwijsniveaus en het realiseren van innovaties met maatschappelijke impact.

Lees meer
ICT-professionals

VNO-NCW en MKB: Ontwikkelingsfonds voor Zwolle

Uit onderzoek van VNO-NCW en MKB onder ondernemers in de economische regio Zwolle blijkt dat er op dit moment een tekort is van 4.500 werknemers. In 2020 kan dit tekort zelfs oplopen naar 5.500.

Lees meer
ICT-professionals

Rapport talent gap cybersecuritytalent

Er is een enorm tekort aan cybersecuritytalent blijkt uit een nieuwe studie van Capgemini. Deze talent gap blijft een urgent probleem nu cybercriminaliteit de groeiende belemmering vormt voor de digitalisering van de economie.

Lees meer
ICT-professionals

Debat digitale inclusie

Naar aanleiding van internationale vrouwendag organiseert het liaisonbureau van het Europees Parlement een debat over 'empowerment van vrouwen via digitale inclusie.'

Lees meer
ICT-professionals

KIVI organiseert debat ICT en onderwijs

Afgelopen donderdag hield het Koninklijk Instituut Voor Ingenieurs in Den Haag een debat over Onderwijs en ICT. Uitgenodigd waren vertegenwoordigers uit het onderwijs en bedrijfsleven.

Lees meer
ICT-professionals

Arbeidsmarkt voor ICT’ers gespannen

Voor het eerst na de periode 2007-2008 is er weer sprake van een relatief gespannen arbeidsmarkt meldt het CBS op basis van de nieuwste kwartaalcijfers. Deze krapte is goed terug te zien in de arbeidsmarkt voor ICT’ers. In deze sector worden vacatures met moeite ingevuld.

Lees meer
ICT-professionals

Trotse studenten voltooien deelname ICT Lab

7 februari hebben zeven studenten het certificaat ‘Succesvolle deelname ICT Lab’ in ontvangst genomen. Zij hebben de afgelopen zes maanden gewerkt aan de doorontwikkeling van de applicatie ShopEase, een sensorsysteem om de bezetting van vergaderzalen op het Stadskantoor Utrecht in kaart te brengen en de doorontwikkeling van het verkeersdata-dashboard.

Lees meer
ICT-professionals

‘Nederlandse basisschoolleerling mist digitale vaardigheden'

Les in digitale vaardigheden moet vast onderdeel onderwijs zijn volgens leraren en ouders. Basisschoolleraren geven het gemiddelde digitale vaardigheidsniveau van hun leerlingen een krappe voldoende: 6,1. Ouders zijn met een gemiddelde van 6,6 iets positiever. Meer dan een kwart van de basisschoolleraren bestempelt het digitale vaardigheidsniveau van Nederlandse leerlingen als onvoldoende.

Lees meer
ICT-professionals

Safer Internet Day(s) 2018

Op 6 februari 2018 is het Safer Internet Day. In Nederland gebruiken we deze dag om een week lang aandacht te vragen voor online veiligheid en digitale vaardigheden van kinderen en jongeren. Diverse activiteiten vinden plaats. Hieronder een beknopt overzicht.

Lees meer
ICT-professionals

Doe mee met Girlsday 2018

Op 12 april 2018 is het Girlsday. Tijdens Girlsday openen in het hele land bèta-, technische en IT-bedrijven hun deuren voor meisjes van 10 tot 15 jaar. Ook technische en/of IT-afdelingen van organisaties zoals banken en zorginstellingen doen mee.

Lees meer
ICT-professionals

Toestroom docenten stokt door beperkte carrièrepaden.

Uit onderzoek van Platform Beta Techniek blijkt dat 40 procent van de beroepsbevolking in het onderwijs zou willen werken. HCA ICT wil in het bijzonder de doorstroom van ICT- professionals naar het onderwijs stimuleren.

Lees meer
ICT-professionals

Eerste duale hbo-opleiding cloud engineering

Bedrijfsleven en onderwijs hebben elkaar helemaal gevonden bij de invulling van een nieuwe opleiding cloud engineering en zijn daar razend enthousiast over. Een gesprek met Michel Dingarten van Hogeschool Utrecht en ondernemer Frans ter Borg.

Lees meer
ICT-professionals

Topsectoren continueren samenwerking op thema menselijk kapitaal

De Topsectoren en Team ICT continueren in 2018 hun gezamenlijke uitvoering van de roadmap “Human Capital Topsectoren 2016 – 2020”. Smart Industry en de Bouwagenda voegen zich in 2018 bij deze samenwerking.

Lees meer
ICT-professionals

Numerus fixus voor technische opleidingen Universiteit Twente

De Universiteit Twente kondigde dinsdag 16 januari aan een studentenstop in te voeren. De Universiteit geeft aan maximaal twaalfduizend studenten aan te kunnen met de financiële middelen die beschikbaar zijn.

Lees meer
ICT-professionals

Talent wordt gewaardeerd!

Op 16 november jl. vond het Jaarcongres ECP plaats, waarbij 6 dutch digital delta Talent Grants en 10 CA-ICT awards aan talentvolle studenten van het MBO (10), HBO (4) en WO (2) werden uitgereikt. De studiebeurzen, ter waarde van 2.500 euro werden mogelijk gemaakt door CA-ICT, het opleidingsfonds voor de ICT-arbeidsmarkt, CGI en Global Knowledge.

Lees meer
ICT-professionals

Human Capital Roadmap Topsectoren 2016-2020

Op 11 september heeft Aad Veenman, Boegbeeld Topsector Logistiek, het eerste exemplaar van de tweede Voortgangsrapportage Human Capital Roadmap Topsectoren 2016-2020 overhandigd aan minister Kamp van Economische Zaken.

Lees meer
ICT-professionals

Geef IT Door lanceert nieuw matchingsysteem

De landelijke campagne Geef IT Door heeft haar matchingsysteem gedigitaliseerd. Door het online koppelen van ICT-professionals aan scholen, kan er sneller voldaan worden aan de vraag naar gastlessen. Zodoende bereikt Geef IT Door nog meer jongeren.

Lees meer
ICT-professionals

DWSRA Subsidieregeling

CA-ICT heeft eind 2016 acht subsidieaanvragen ingediend voor subsidie uit de DWSRA regeling bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In juni 2017 werd de subsidie op deze projecten toegekend en zijn de beschikkingen subsidieverlening door CA-ICT ontvangen.

Lees meer
ICT-professionals

Overhandiging 'Learning Communities 2018-2021'

Technologische versnelling en disruptie veranderen de arbeidsmarkt radicaal. Mensen dreigen buiten de boot te vallen en dat heeft negatieve gevolgen voor de kenniseconomie. Daarnaast vragen maatschappelijke uitdagingen en economische groei om innovatie. Learning Communities kunnen het tij keren. Dit stellen de Topsectoren in het vierluik ‘Learning Communities 2018 – 2021’. Deze vier publicaties werden door Anka Mulder, lid college van bestuur van de TU Delft, tijdens de landelijke Techniekpactconferentie #voorbij 2020 op 26 juni namens alle Topsectoren overhandigd aan Maarten Camps, secretaris-generaal van Economische Zaken.

Lees meer
ICT-professionals

Eén op de acht docenten heeft meerdere banen

Hybride docenten. Nooit van gehoord? Hybride docenten combineren banen vanuit positieve motieven en ervaren hierbij voordelen voor zichzelf en voor de werkgevers. In Nederland zijn er zo'n 10.000 hybride docenten in het voortgezet onderwijs. Kennisorganisatie Isential start een nieuwe campagne voor meer IT-docenten uit de praktijk.

Lees meer
ICT-professionals

Kabinet moet nationaal akkoord voor menselijk kapitaal initiëren

Claudia Reiner (Taskforce Bouwagenda), Loek Hermans (Topsectoren) en Doekle Terpstra (Techniekpact) hebben een oproep gedaan aan het nieuwe kabinet om een nationaal akkoord voor menselijk kapitaal te initiëren.

Lees meer
ICT-professionals

Bedrijfsleven wil uitbouw succesformule beroepsonderwijs

Werkgevers roepen het nieuwe kabinet op om de succesvolle samenwerking tussen bedrijven en het beroepsonderwijs een boost te geven. Zij geven daarmee een reactie op het verschenen eindevaluatie van de ontwikkeling van Centra voor innovatief vakmanschap in het mbo en de Centres of expertise in het hbo. In deze centra werken onderwijs en bedrijfsleven succesvol en effectief samen aan uitdagend en relevant onderwijs, zo is de conclusie.

Lees meer
ICT-professionals

Ronald Prins verzorgt eerste gastles Cyber Security

Ronald Prins, directeur van Nederlands grootste Cyber Security-bedrijf Fox-IT, gaat de eerste gastles Cyber Security verzorgen van Geef IT Door; een landelijke campagne om het tekort aan gekwalificeerde ICT’ers op te vullen.

Lees meer
ICT-professionals

HCA ICT bij Seaside Matchmaking Cybersecurity

Tijdens de Seaside Matchmaking Cybersecurity ontstond er een levendige discussie in de sessie gericht op de Human Capital Agenda ICT, georganiseerd door dutch digital delta en Nederland ICT. Zowel vanuit het onderwijs als het bedrijfsleven werd gekeken hoe cybersecurity een prominentere rol in het opleidingsprogramma kan vervullen.

Lees meer
ICT-professionals

Staatssecretaris Dijkhof roept IT-professionals op gastdocent te worden

Met een oproep van staatssecretaris Klaas Dijkhof is maandag de landelijke campagne Geef IT Door van start gegaan. Bij de aftrap in Den Haag riep de onderminister van Veiligheid & Justitie de aanwezige IT-professionals op gastdocent te worden in de nieuwe module cyber security.

Lees meer
ICT-professionals

Speciale netwerksessie cybersecurity

Louis Spaninks (coördinator HCA ICT) en Ivo Poulissen (Nederland ICT) organiseren op vrijdag 14 oktober een speciale netwerksessie als onderdeel van het cybersecurity matchmaking event tijdens de Alert Online actieperiode. Het doel van deze sessie is om publieke en/of private partijen en onderzoekers (HBO, WO) te koppelen aan elkaar.

Lees meer
ICT-professionals

Veel animo voor Talent Grants bij Avond van de Digitale Economie

De HCA ICT stond flink in de schijnwerpers tijdens de Avond van de Digitale Economie, georganiseerd door Nederland ICT en ECP. “ICT-onderwijs moet een vast onderdeel worden van het curriculum”, sprak Nederland ICT-directeur Lotte de Bruijn in haar openingsspeech.

Lees meer
ICT-professionals

Eerste certificaten ICT Lab Utrecht uitgereikt

De eerste generatie mbo-studenten van het ICT Lab Utrecht heeft op 8 juli hun certificaten in ontvangst genomen. In twee groepen presenteerden zij hun werk en deelden de studenten hun ervaringen van de afgelopen maanden, waarna zij de eerste studenten werden die het programma succesvol voltooiden.

Lees meer
ICT-professionals

P@CT steunt talent en richt zich op cybersecurity

Het ROC Mondriaan en haar partners zijn vandaag officieel van start gegaan tijdens de startbijeenkomst van het nieuwe samenwerkingsverband P@CT, Partners in @ction for Cyber Talent. Dit nieuwe samenwerkingsverband tussen onderwijs, overheid en ondernemingen/bedrijfsleven in de Haagse regio richt zich op cybersecurity.

Lees meer
ICT-professionals

ICT Lab Utrecht stoomt mbo-studenten klaar voor arbeidsmarkt

Mbo-studenten van het onlangs opgerichte ICT Lab Utrecht gaan samen met de gemeente Utrecht en app-developer 2CoolMonkeys aan de slag met praktijkcases op het gebied van smart cities. Zij zullen aan de hand van prikkelende vraagstukken en het maken van demo’s onderzoeken hoe je de stad slimmer kunt maken met behulp van open data.

Lees meer
ICT-professionals

Nederland kan meer investeren in ICT-professionals

Nederland stijgt in de Europese digitale top van de vierde naar de tweede plek. Toch is er nog wel groei mogelijk, bijvoorbeeld als het gaat om het opleiden van ICT-professionals.

Lees meer
ICT-professionals

Brede toepassing e-CF voor IT-professionals

Het European e-competence Framework (e-CF), dat de competenties beschrijft van IT-professionals, zal breed worden toegepast binnen Europese instituties, organisaties en bedrijven.

Lees meer
ICT-professionals

Inschrijving nieuw beurzenprogramma IT Talent Grants geopend

Om jong IT-talent te waarderen en te laten zien dat excelleren loont, lanceert dutch digital delta het nieuwe beurzenprogramma IT Talent Grants. Wilt u als werkgever of onderwijsinstelling ook bijdragen aan de IT-professionals van de toekomst en hen nog beter klaarstomen voor de arbeidsmarkt?

Lees meer
ICT-professionals

Doekle Terpstra reikt eerste IT Talent Grants uit

​Doekle Terpstra, aanjager van het nationaal Techniekpact 2020, heeft maandag tien dutch digital delta IT Talent Grants aan excellente mbo-studenten uitgereikt. Hij deed dat tijdens het jaarcongres van Techniekpact in Rotterdam. ​

Lees meer
ICT-professionals

Lancering beurzenprogramma Team ICT

Wessel van Alphen Sr., eigenaar van IT-Staffing, heeft op de Jaarconferentie Techniekpact de eerste beurs van € 2.500,- van het beurzenprogramma dutch digital delta Talent Grants uitgereikt aan hbo-student Sefa Küçükdemirci van de Hogeschool InHolland.

Lees meer
ICT-professionals

Tekort aan developers neemt toe door vraag van buiten de ICT-sector

De concurrentie tussen werkgevers op de arbeidsmarkt voor ICT’ers neemt toe. Dat komt door de toenemende vraag van buiten de ICT-sector. Voor steeds meer beroepen buiten de sector zelf zijn primaire ICT-vaardigheden vereist. De ICT-arbeidsmarkt zoals we die kennen wordt steeds meer een arbeidsmarkt voor ICT’ers.

Lees meer
ICT-professionals

Campus Party komt naar Utrecht

Het mondiale tech-evenement Campus Party komt eind mei voor de eerste keer ooit naar Nederland. Van 25 tot en met 29 mei wordt de Jaarbeurs Utrecht omgetoverd tot een festivalterrein waar innovatie, creativiteit, wetenschap, digitale entertainment en ondernemerschap centraal zal staan.

Lees meer
ICT-professionals

Team ICT presenteert aanpak HCA ICT bij eSkills

Tijdens de conferentie ‘Skilling up for the future of Europe’ in het Circustheater in Den Haag presenteerden vertegenwoordigers van Team ICT de aanpak van de Nederlandse Human Capital Agenda ICT; het actieplan waarin Team ICT samen met bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen het tekort aan ICT-professionals wil aanpakken.

Lees meer

De slimste straat van Amsterdam

Top Tweet twitter

Sociale innovatie, creatieve industrie en : Het advies ‘Vanzelfsprekend Duurzaam’ van de…
RT : De Dutch Blockchain Coalition bouwt aan een veilige en betrouwbare digitale blockchain infrastructuur. Onderstaande inve…
Bij verandering door denkt men vaak aan toekomstige . Maar verandering door digitaliserin…
RT : Secretaris Elly van den Heuvel verzorgt gastles cybersecurity
Schrijf je nu in voor de Innovation Expo 2018!
lanceert op eerste dag Dutch Technology Week. Coordinator HCA ICT ziet link oplos…
RT : Want to share your knowledge with the international cyber security community during the One Conference 2018 this October? You…
RT : organiseert vandaag dag van de digitale overheid: 500 ambtenaren aan de slag met en : Ka…
organiseert vandaag dag van de digitale overheid: 500 ambtenaren aan de slag met en
Een krachtige, nieuwe impuls! Regionaal investeringsfonds mbo: 7 nieuwe toekenningen -
RT : Save the date! 15 november is de 21e editie van het . Het verhaal van digitaal: beweging & verbinding. Mel…
Morgen is het zover!
Laatste kans! U heeft nog tot en met morgen om u aan te melden voor de werkbijeenkomst Big Data & Gezondheid. Lees…
RT : Ambassadeur van de Dutch Blockchain Coalition heeft zojuist in Amsterdam de eerste nationale ond…
TechBarometer 2018 : tekort technici schaadt concurrentiepositie Nederland. Lees hier meer:
Nederlandse wetenschappers en het bedrijfsleven bundelen sinds 25 april in Amsterdam hun krachten op het gebied van…
Philips-topman Hans de Jong: gebrek aan techneuten bedreigt welvaart -
Aankondiging call Regional Energy Systems (ERA-Net RegSys). Lees hier meer: .
RT : De One Conference - de jaarlijkse internationale cybersecurity conferentie - zal op 2 & 3 oktober plaatsvinden in Den Haa…