Verkleinen van het tekort aan ICT-professionals

ICT-professionals

Verkleinen van het tekort aan ICT-professionals

ICT-professionals

Verkleinen van het tekort aan ICT-professionals

ICT-professionals

Verkleinen van het tekort aan ICT-professionals

ICT-professionals

De onstuimige groei van de ICT gaat gepaard met een grote behoefte aan personeel met de juiste vaardigheden. Het onderwijs kan deze vraag van de arbeidsmarkt moeilijk bijbenen. Zowel bij bedrijven in de ICT-sector als daarbuiten loopt het aantal vacatures op.

Arbeidsmarktonderzoek

De concurrentie tussen werkgevers op de arbeidsmarkt voor ICT’ers neemt toe. Dat komt door de toenemende vraag van buiten de ICT-sector. Voor steeds meer beroepen buiten de sector zelf zijn primaire ICT-vaardigheden vereist. De ICT-arbeidsmarkt zoals we die kennen wordt steeds meer een arbeidsmarkt voor ICT’ers. Het tekort aan bijvoorbeeld developers blijft toenemen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Digitaal vakmanschap’ dat in opdracht van CA-ICT, CIO Platform Nederland en Nederland ICT is uitgevoerd.

Download hier het arbeidsmarktonderzoek

Wat is de Human Capital Agenda?

De Human Capital Agenda (HCA) is een actieplan om aan de groeiende vraag naar ICT-professionals te voldoen. Bedrijven en onderwijsinstellingen kunnen meer doen om jonge mensen te interesseren voor de banen van de toekomst. Bijvoorbeeld in de vorm van beurzen, stageplekken en gastdocentschappen die zo vroeg mogelijk in het onderwijsproces ingezet worden, en ook daarna via her- en bijscholing. Er is zelfs een universitaire opleiding Big Data in het leven geroepen.

De Human Capital Agenda van Team ICT is een actieplan om de behoefte aan voldoende, adequaat geschoold personeel de komende jaren te vervullen.

Download de volledige Human Capital Agenda aan de rechterkant van deze webpagina.

Barometer HCA ICT

Het actieplan van de HCA ICT heeft als doel het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod, en het bevorderen van een een Leven Lang Leren. De doelstelling zijn uitgeschreven in de onderstaande acht actiepunten. Daarnaast zijn de dutch digital delta Talent Grants in het leven geroepen om verder onderwijs in de ICT te stimuleren. Lees hier meer over de dutch digital delta Talent Grants.

Downloads

1. Interesse stimuleren bij scholieren

Met het project Geef IT Door werden gastlessen verzorgd in het voortgezet onderwijs. In 2017 werden hiermee ruim 4.000 leerlingen bereikt, deze gastlessen werden verzorgd door 110 gastdocenten van 60 bedrijven. Hier vindt u een Geef IT Door - Landkaart. Deze landkaart biedt zicht op de ICT-professionals en scholen die meedoen en de matches die wij al hebben kunnen maken. Na de zomer startte Geef IT Door met een digitale matchingstool, waardoor matches sneller tot stand komen. De speciale Cloud en Big Data gastlessen werden uitgebreid met het thema Cyber Security. In dit kader ging de Cyber Estafette rond de Safer Internet Day van start. De toenmalige staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Klaas Dijkhoff, verzorgde de kick-off. Bekijk hier alle filmpjes terug. Verder sponsort dutch digital delta evenementen zoals de Xomnia Datathon

2. Arbeidsmarktonderzoek

Het doel van het arbeidsmarktonderzoek is om een model te ontwikkelen dat de komende jaren kan worden gebruikt als monitor van de arbeidsmarkt voor ICT’ers en inzicht geeft in zowel de tekorten aan competenties tot 2020 als carrièrekansen voor ICT’ers door alle sectoren. In maart 2017 overhandigde Topteam Boegbeeld, René Penning de Vries de rapportage aan het ministerie van Economische Zaken en vertegenwoordigers van Nederland ICT, CIO Platform Nederland en CA-ICT. Download het het gehele rapport hier. In vervolg hierop wordt een nieuw onderzoek uitgevoerd door Nederland ICT, CIO Platform Nederland en CA-ICT. Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in ontwikkelingen (in stromen) op de arbeidsmarkt voor ICT’ers. Ook zal door middel van het onderzoek inzicht worden verkregen in het effect van verdergaande technologisering en digitalisering dwars door sectoren heen. Dit onderzoek wordt ondersteund met een subsidie van SZW (DWSRA) en wordt uitgevoerd in samenwerking met topsectoren Chemie, LSH, Creatieve Industrie, Energie en mogelijk anderen. In het totaal is hiermee een bedrag van €330.000 euro gemoeid. Het onderzoek loopt tot 31 december 2018, wellicht met een verlenging tot voorjaar 2019.

3. Meer centra met aandacht voor ICT

Via het Regionaal Investerings Fonds en het Ministerie van OCenW zijn de eerste aanvragen binnengekomen. De aanvraag van P@ct Cybersecurity (Mondriaan), in samenwerking met The Hague Security Delta, is toegewezen. Het Smart Makers Education (Nova), het ROC Midden-Nederland en Deltion hebben aanvragen ingediend die in behandeling zijn. In Utrecht is het eerste ICT Lab geopend dankzij partners Dialogic, ROC Midden-Nederland en CA-ICT. Verder zijn er voor het MBO 9 aanvragen ingediend. Voor het HBO zijn twee aanvragen ingediend.

4. Beurzen voor excellente studenten

ICT-studiebeurzen gericht op excellente studenten van het MBO, HBO en WO. In 2017 realiseerde dutch digital delta samen met stakeholder CA-ICT 16 studiebeurzen. De beurzen werden uitgerekt op het Jaarcongres ECP. Ook meedoen kan hier: ddd Talent Grants.

5. Terugdringen tekort ICT-docenten

Ook in 2017 heeft dutch digital delta zich ingezet om initiatieven die het tekort aan ICT-docenten helpen terugdringen aan elkaar te verbinden. Hieruit ontstond onder andere een samenwerking tussen NASC, KNVI en de HCA ICT. In juni 2017 was de Isential kick-off “Hybride docent” gericht op IT (publicatie), ook via dutch digital delta besteedden we hier aandacht aan.

6. Meer en betere stage- en afstudeerplekken

Bedrijfsleven en onderwijs werken samen aan het creëren van meer en betere stageplekken en afstudeerplekken voor ICT-ers in het MBO, HBO en WO. Het doel was om de succesvolle aanpak van Dragon Media Group om MBO-studenten van goede stageplekken te voorzien, te vertalen naar twee andere regio’s in 2016. Mede dankzij de financiële bijdrage van CA-ICT konden er in drie regio’s stageprojecten voor MBO’ers worden opgestart. (ICT LAB, Utrecht; Cyber Security Stages, Amsterdam; Coders Academy, Groningen).

7. Investeren in opleidingsaanbod

HCA ICT ging in samenwerking met stakeholders met regionale partijen in gesprek over het ontwikkelen van opleidingsaanbod met doorlopende leerlijnen. Doel was het opleidingsaanbod te verbeteren en initiatieven van de TU Eindhoven met de Universiteit van Tilburg op te schalen naar andere regio’s. Inmiddels is HCA ICT betrokken bij 11 regionale initiatieven.

8. Meer aandacht voor persoonlijke carrièreontwikkeling ICT’ers

Meer aandacht voor persoonlijke carrièreontwikkeling van ICT’ers. De partners in de HCA ICT organiseren landelijk (in samenwerking met de Topsectoren) en regionaal meer aandacht voor HRM/HRD-beleid bij bedrijven, met nadruk op de implementatie van een Leven Lang Leren en aandacht voor het individu als architect van eigen ontwikkeling en carrière. Het doel was om in 2017 op minimaal vier landelijke/regionale of thematische bijeenkomst aandacht hiervoor te genereren. Dit doel is ruimschoots gehaald: we spraken op 13 bijeenkomsten over Leven lang leren/ leven lang ontwikkelen.

Nieuwsberichten

ICT-professionals

Grootschalige inzet op nieuw ICT-talent in regio Utrecht

Een derde van het aantal openstaande ICT vacatures komend jaar vervullen door her-, om en bijscholing: met dat doel voor ogen slaan bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden in de regio Utrecht hun handen ineen onder de vlag van het ICT Competence Center Utrecht Region.

Lees meer
Lees Meer
ICT-professionals

Kabinet moet nationaal akkoord voor menselijk kapitaal initiëren

Claudia Reiner (Taskforce Bouwagenda), Loek Hermans (Topsectoren) en Doekle Terpstra (Techniekpact) hebben een oproep gedaan aan het nieuwe kabinet om een nationaal akkoord voor menselijk kapitaal te initiëren.

Lees meer
ICT-professionals

Bedrijfsleven wil uitbouw succesformule beroepsonderwijs

Werkgevers roepen het nieuwe kabinet op om de succesvolle samenwerking tussen bedrijven en het beroepsonderwijs een boost te geven. Zij geven daarmee een reactie op het verschenen eindevaluatie van de ontwikkeling van Centra voor innovatief vakmanschap in het mbo en de Centres of expertise in het hbo. In deze centra werken onderwijs en bedrijfsleven succesvol en effectief samen aan uitdagend en relevant onderwijs, zo is de conclusie.

Lees meer
ICT-professionals

Ronald Prins verzorgt eerste gastles Cyber Security

Ronald Prins, directeur van Nederlands grootste Cyber Security-bedrijf Fox-IT, gaat de eerste gastles Cyber Security verzorgen van Geef IT Door; een landelijke campagne om het tekort aan gekwalificeerde ICT’ers op te vullen.

Lees meer
ICT-professionals

HCA ICT bij Seaside Matchmaking Cybersecurity

Tijdens de Seaside Matchmaking Cybersecurity ontstond er een levendige discussie in de sessie gericht op de Human Capital Agenda ICT, georganiseerd door dutch digital delta en Nederland ICT. Zowel vanuit het onderwijs als het bedrijfsleven werd gekeken hoe cybersecurity een prominentere rol in het opleidingsprogramma kan vervullen.

Lees meer
ICT-professionals

Staatssecretaris Dijkhof roept IT-professionals op gastdocent te worden

Met een oproep van staatssecretaris Klaas Dijkhof is maandag de landelijke campagne Geef IT Door van start gegaan. Bij de aftrap in Den Haag riep de onderminister van Veiligheid & Justitie de aanwezige IT-professionals op gastdocent te worden in de nieuwe module cyber security.

Lees meer
ICT-professionals

Speciale netwerksessie cybersecurity

Louis Spaninks (coördinator HCA ICT) en Ivo Poulissen (Nederland ICT) organiseren op vrijdag 14 oktober een speciale netwerksessie als onderdeel van het cybersecurity matchmaking event tijdens de Alert Online actieperiode. Het doel van deze sessie is om publieke en/of private partijen en onderzoekers (HBO, WO) te koppelen aan elkaar.

Lees meer
ICT-professionals

Veel animo voor Talent Grants bij Avond van de Digitale Economie

De HCA ICT stond flink in de schijnwerpers tijdens de Avond van de Digitale Economie, georganiseerd door Nederland ICT en ECP. “ICT-onderwijs moet een vast onderdeel worden van het curriculum”, sprak Nederland ICT-directeur Lotte de Bruijn in haar openingsspeech.

Lees meer
ICT-professionals

Eerste certificaten ICT Lab Utrecht uitgereikt

De eerste generatie mbo-studenten van het ICT Lab Utrecht heeft op 8 juli hun certificaten in ontvangst genomen. In twee groepen presenteerden zij hun werk en deelden de studenten hun ervaringen van de afgelopen maanden, waarna zij de eerste studenten werden die het programma succesvol voltooiden.

Lees meer
ICT-professionals

P@CT steunt talent en richt zich op cybersecurity

Het ROC Mondriaan en haar partners zijn vandaag officieel van start gegaan tijdens de startbijeenkomst van het nieuwe samenwerkingsverband P@CT, Partners in @ction for Cyber Talent. Dit nieuwe samenwerkingsverband tussen onderwijs, overheid en ondernemingen/bedrijfsleven in de Haagse regio richt zich op cybersecurity.

Lees meer
ICT-professionals

ICT Lab Utrecht stoomt mbo-studenten klaar voor arbeidsmarkt

Mbo-studenten van het onlangs opgerichte ICT Lab Utrecht gaan samen met de gemeente Utrecht en app-developer 2CoolMonkeys aan de slag met praktijkcases op het gebied van smart cities. Zij zullen aan de hand van prikkelende vraagstukken en het maken van demo’s onderzoeken hoe je de stad slimmer kunt maken met behulp van open data.

Lees meer
ICT-professionals

Nederland kan meer investeren in ICT-professionals

Nederland stijgt in de Europese digitale top van de vierde naar de tweede plek. Toch is er nog wel groei mogelijk, bijvoorbeeld als het gaat om het opleiden van ICT-professionals.

Lees meer
ICT-professionals

Brede toepassing e-CF voor IT-professionals

Het European e-competence Framework (e-CF), dat de competenties beschrijft van IT-professionals, zal breed worden toegepast binnen Europese instituties, organisaties en bedrijven.

Lees meer
ICT-professionals

Inschrijving nieuw beurzenprogramma IT Talent Grants geopend

Om jong IT-talent te waarderen en te laten zien dat excelleren loont, lanceert dutch digital delta het nieuwe beurzenprogramma IT Talent Grants. Wilt u als werkgever of onderwijsinstelling ook bijdragen aan de IT-professionals van de toekomst en hen nog beter klaarstomen voor de arbeidsmarkt?

Lees meer
ICT-professionals

Doekle Terpstra reikt eerste IT Talent Grants uit

​Doekle Terpstra, aanjager van het nationaal Techniekpact 2020, heeft maandag tien dutch digital delta IT Talent Grants aan excellente mbo-studenten uitgereikt. Hij deed dat tijdens het jaarcongres van Techniekpact in Rotterdam. ​

Lees meer
ICT-professionals

Lancering beurzenprogramma Team ICT

Wessel van Alphen Sr., eigenaar van IT-Staffing, heeft op de Jaarconferentie Techniekpact de eerste beurs van € 2.500,- van het beurzenprogramma dutch digital delta Talent Grants uitgereikt aan hbo-student Sefa Küçükdemirci van de Hogeschool InHolland.

Lees meer
ICT-professionals

Tekort aan developers neemt toe door vraag van buiten de ICT-sector

De concurrentie tussen werkgevers op de arbeidsmarkt voor ICT’ers neemt toe. Dat komt door de toenemende vraag van buiten de ICT-sector. Voor steeds meer beroepen buiten de sector zelf zijn primaire ICT-vaardigheden vereist. De ICT-arbeidsmarkt zoals we die kennen wordt steeds meer een arbeidsmarkt voor ICT’ers.

Lees meer
Blockchain

Campus Party komt naar Utrecht

Het mondiale tech-evenement Campus Party komt eind mei voor de eerste keer ooit naar Nederland. Van 25 tot en met 29 mei wordt de Jaarbeurs Utrecht omgetoverd tot een festivalterrein waar innovatie, creativiteit, wetenschap, digitale entertainment en ondernemerschap centraal zal staan.

Lees meer
ICT-professionals

Team ICT presenteert aanpak HCA ICT bij eSkills

Tijdens de conferentie ‘Skilling up for the future of Europe’ in het Circustheater in Den Haag presenteerden vertegenwoordigers van Team ICT de aanpak van de Nederlandse Human Capital Agenda ICT; het actieplan waarin Team ICT samen met bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen het tekort aan ICT-professionals wil aanpakken.

Lees meer

Top Tweet twitter

Ontmoet topexperts in Industry 4.0 en Smart Industry Solutions: schrijf u in voor het meet en matc…
RT : Ben of ken jij een , , met een innovatie die bijdraagt aan het veilig, leefba…
RT : Prima initiatief: Geen enkele scholier wil de verkeerde studie kiezen via
RT : Kansspelautoriteit: cryptomunt is geen kansspel
RT : We're launching a new Digital Education Action Plan: it will help people & schools in Europe to better adapt to life & work in t…
Voorzitter van de spreekt in de over de mogelijkheden van in de polde…
RT : Would you like to present your research at . submission of your abstract is possible now through
RT : NWO investeert 550 miljoen euro in onderzoek binnen de topsectoren
RT : De call is open! Scientist on the Job (SotJ) biedt jonge onderzoekers (PhD-studenten en postdocs) de mogelijkheid om voor een k…
RT : Drie nieuwe onderzoeken op het snijvlak van Big Data en Digital Humanities in relatie tot de creatieve industrie:
RT : Let's strengthen public safety with technology! Get on Track for the Hackathon and apply fo…
RT : Meerdere leden van ons zijn op zoek naar de juiste mensen om grote IT uitdagingen op te lossen! Echte gave IT vind je bij…
RT : 6 feb is het . In Nederland gebruiken we deze dag om een week lang aandacht te vragen voor
RT : Staatssecretaris is vanmiddag op uitnodiging van op bezoek bij MKB’ers in en om te…
RT : Taart! 13 januari bestond 20 jaar! Op naar een kansrijke en betrouwbare samenleving
RT : Nieuwjaarscadeautje: nieuwe versie van Internet.nl, nu met test op striktheid van anti-mailspoofing-standaarden en…
RT : Op bezoek bij innovatiedriver in Veldhoven om te praten over belang van meer bèta & techniek. Grote kansen jui…
René Penning de Vries van de Dutch Blockchain Coalition aan het woord over het belang van een verantwoorde landing…
Uitnodiging bijeenkomst innovatie door co-creatie over publiek-private samenwerking in de zorg.…
RT : De inschrijving voor de Koning Willem I prijs is nog even open. Innovatieve en duurzame bedrijven, groot en klein,…