Verkleinen van het tekort aan ICT-professionals

ICT-professionals

Verkleinen van het tekort aan ICT-professionals

ICT-professionals

Verkleinen van het tekort aan ICT-professionals

ICT-professionals

Verkleinen van het tekort aan ICT-professionals

ICT-professionals

De onstuimige groei van de ICT gaat gepaard met een grote behoefte aan personeel met de juiste vaardigheden. Het onderwijs kan deze vraag van de arbeidsmarkt moeilijk bijbenen. Zowel bij bedrijven in de ICT-sector als daarbuiten loopt het aantal vacatures op.

Arbeidsmarktonderzoek

De concurrentie tussen werkgevers op de arbeidsmarkt voor ICT’ers neemt toe. Dat komt door de toenemende vraag van buiten de ICT-sector. Voor steeds meer beroepen buiten de sector zelf zijn primaire ICT-vaardigheden vereist. De ICT-arbeidsmarkt zoals we die kennen wordt steeds meer een arbeidsmarkt voor ICT’ers. Het tekort aan bijvoorbeeld developers blijft toenemen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Digitaal vakmanschap’ dat in opdracht van CA-ICT, CIO Platform Nederland en Nederland ICT is uitgevoerd.

Download hier het arbeidsmarktonderzoek

Wat is de Human Capital Agenda?

De Human Capital Agenda (HCA) is een actieplan om aan de groeiende vraag naar ICT-professionals te voldoen. Bedrijven en onderwijsinstellingen kunnen meer doen om jonge mensen te interesseren voor de banen van de toekomst. Bijvoorbeeld in de vorm van beurzen, stageplekken en gastdocentschappen die zo vroeg mogelijk in het onderwijsproces ingezet worden, en ook daarna via her- en bijscholing. Er is zelfs een universitaire opleiding Big Data in het leven geroepen.

De Human Capital Agenda van Team ICT is een actieplan om de behoefte aan voldoende, adequaat geschoold personeel de komende jaren te vervullen.

Download de volledige Human Capital Agenda aan de rechterkant van deze webpagina.

Barometer HCA ICT

Het actieplan van de HCA ICT heeft als doel het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod, en het bevorderen van een een Leven Lang Leren. De doelstelling zijn uitgeschreven in de onderstaande acht actiepunten. Daarnaast zijn de dutch digital delta Talent Grants in het leven geroepen om verder onderwijs in de ICT te stimuleren. Lees hier meer over de dutch digital delta Talent Grants.

Downloads

1. Interesse stimuleren bij scholieren

Van de beoogde 150 gastlessen voor 2016, een verdubbeling van de voorgaande jaren, zijn er al 71 gerealiseerd en staan er 10 in het vooruitzicht. Hier vindt u een Geef IT Door - Landkaart. Deze landkaart biedt zicht op de ICT-professionals en scholen die meedoen en de matches die wij al hebben kunnen maken. Verder organiseert ddd in samenwerking met Jet-Net programma’s die het voortgezet onderwijs verder versterken en sponsort het evenementen zoals de Xomnia Datathon

2. Arbeidsmarktonderzoek

Het arbeidsmarktonderzoek is eind maart opgeleverd en overhandigd aan het boegbeeld van Team ICT; René Penning de Vries. Het rapport dient als ijkpunt voor persoonlijke carrièreontwikkeling van ICT-professionals en onderstreept het belang van gecoördineerde landelijke actie. In september volgt overleg tussen Nederland ICT, HCA ICT en CIO Platform Nederland over vervolgstappen. Download het het gehele rapport hier.

3. Meer centra met aandacht voor ICT

Via het Regionaal Investerings Fonds en het Ministerie van OCenW zijn de eerste aanvragen binnengekomen. De aanvraag van P@ct Cybersecurity (Mondriaan), in samenwerking met The Hague Security Delta, is toegewezen. Het Smart Makers Education (Nova), het ROC Midden-Nederland en Deltion hebben aanvragen ingediend die in behandeling zijn. In Utrecht is het eerste ICT Lab geopend dankzij partners Dialogic, ROC Midden-Nederland en CA-ICT. Ook verschillende HBO's zijn in gesprek met HCA-ICT.

4. Beurzen voor excellente studenten

ICT-studiebeurzen gericht op excellente studenten van het MBO, HBO en WO. De eerste 11 ddd ICT Talent Grants zijn inmiddels uitgereikt. Bedrijven uit de achterban van Nederland ICT bieden nieuwe beurzen aan en de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam hebben studenten aangemeld. Ook meedoen kan hier: ddd Talent Grants.

5. Terugdringen tekort ICT-docenten

Samen met partners uit het onderwijs en het bedrijfsleven wordt een portal opgezet om barrières te slechten voor het uitwisselen van werknemers met als doel meer ICT-professionals voor de klas te krijgen in het beroepsonderwijs. Het portal wordt regionaal getest, waarna het landelijk kan worden uitgebreid.

6. Meer en betere stage- en afstudeerplekken

Bedrijfsleven en onderwijs werken samen aan het creëren van meer en betere stageplekken en afstudeerplekken voor ICT-ers in het MBO, HBO en WO. Op dit moment worden gesprekken gevoerd met Dialogic, de Economic Board of Utrecht, het Rijks ICT Traineeship en ROC Midden-Nederland om krachten te bundelen in de regio Utrecht. In de loop van 2016 komt daar nog ten minste 1 regio bij. In Utrecht is het eerste ICT Lab al van start gegaan.

7. Investeren in opleidingsaanbod

In overleg met de Amsterdam Business School van de UvA, The Hague Cyber Security Delta en de organisatie van het ICT Deltaplan Utrecht wordt bekeken hoe vanuit de HCA ICT het opleidingsaanbod kwalitatief en kwantitatief verbeterd kan worden. Deze gesprekken vormen de basis voor het oprichten van regionale ICT Competence Centers. In Utrecht wordt hard gewerkt aan ICT Competence Center 2.0 en in Brabant en Limburg wordt gesproken over regionale kennisinstellingen. Verder is er het project KnowledgeEngineering@Work in Maastricht gestart, waarbij studenten al tijdens hun opleiding kennis maken met het regionale bedrijfsleven. Hierdoor zijn studenten door hun studie eerder geneigd in de Euregio te blijven. Zie hier meer. 

8. Meer aandacht voor persoonlijke carrièreontwikkeling ICT’ers

Verbeteren van de wisselwerking tussen het ICT-bedrijfsleven en het onderwijsveld. Beide partijen hebben er belang bij dat samengewerkt wordt op het vlak van kennisdeling en het scheppen van stage- en werkervaringsplekken voor studenten. Bij de Leven Lang Leren-sessie van DHPA de HCA ICT gepresenteerd aan topmanagers uit het ICT-veld. Verder is er bijgedragen aan de Datathon, eSkilss for Jobs en verschillende voorlichtingssessies van Nederland ICT. Met de provincie Limburg wordt gesproken over de HCA ICT.

Nieuwsberichten

ICT-professionals

Grootschalige inzet op nieuw ICT-talent in regio Utrecht

Een derde van het aantal openstaande ICT vacatures komend jaar vervullen door her-, om en bijscholing: met dat doel voor ogen slaan bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden in de regio Utrecht hun handen ineen onder de vlag van het ICT Competence Center Utrecht Region.

Lees meer
Lees Meer
ICT-professionals

Kabinet moet nationaal akkoord voor menselijk kapitaal initiëren

Claudia Reiner (Taskforce Bouwagenda), Loek Hermans (Topsectoren) en Doekle Terpstra (Techniekpact) hebben een oproep gedaan aan het nieuwe kabinet om een nationaal akkoord voor menselijk kapitaal te initiëren.

Lees meer
ICT-professionals

Bedrijfsleven wil uitbouw succesformule beroepsonderwijs

Werkgevers roepen het nieuwe kabinet op om de succesvolle samenwerking tussen bedrijven en het beroepsonderwijs een boost te geven. Zij geven daarmee een reactie op het verschenen eindevaluatie van de ontwikkeling van Centra voor innovatief vakmanschap in het mbo en de Centres of expertise in het hbo. In deze centra werken onderwijs en bedrijfsleven succesvol en effectief samen aan uitdagend en relevant onderwijs, zo is de conclusie.

Lees meer
ICT-professionals

Ronald Prins verzorgt eerste gastles Cyber Security

Ronald Prins, directeur van Nederlands grootste Cyber Security-bedrijf Fox-IT, gaat de eerste gastles Cyber Security verzorgen van Geef IT Door; een landelijke campagne om het tekort aan gekwalificeerde ICT’ers op te vullen.

Lees meer
ICT-professionals

HCA ICT bij Seaside Matchmaking Cybersecurity

Tijdens de Seaside Matchmaking Cybersecurity ontstond er een levendige discussie in de sessie gericht op de Human Capital Agenda ICT, georganiseerd door dutch digital delta en Nederland ICT. Zowel vanuit het onderwijs als het bedrijfsleven werd gekeken hoe cybersecurity een prominentere rol in het opleidingsprogramma kan vervullen.

Lees meer
ICT-professionals

Staatssecretaris Dijkhof roept IT-professionals op gastdocent te worden

Met een oproep van staatssecretaris Klaas Dijkhof is maandag de landelijke campagne Geef IT Door van start gegaan. Bij de aftrap in Den Haag riep de onderminister van Veiligheid & Justitie de aanwezige IT-professionals op gastdocent te worden in de nieuwe module cyber security.

Lees meer
ICT-professionals

Speciale netwerksessie cybersecurity

Louis Spaninks (coördinator HCA ICT) en Ivo Poulissen (Nederland ICT) organiseren op vrijdag 14 oktober een speciale netwerksessie als onderdeel van het cybersecurity matchmaking event tijdens de Alert Online actieperiode. Het doel van deze sessie is om publieke en/of private partijen en onderzoekers (HBO, WO) te koppelen aan elkaar.

Lees meer
ICT-professionals

Veel animo voor Talent Grants bij Avond van de Digitale Economie

De HCA ICT stond flink in de schijnwerpers tijdens de Avond van de Digitale Economie, georganiseerd door Nederland ICT en ECP. “ICT-onderwijs moet een vast onderdeel worden van het curriculum”, sprak Nederland ICT-directeur Lotte de Bruijn in haar openingsspeech.

Lees meer
ICT-professionals

Eerste certificaten ICT Lab Utrecht uitgereikt

De eerste generatie mbo-studenten van het ICT Lab Utrecht heeft op 8 juli hun certificaten in ontvangst genomen. In twee groepen presenteerden zij hun werk en deelden de studenten hun ervaringen van de afgelopen maanden, waarna zij de eerste studenten werden die het programma succesvol voltooiden.

Lees meer
ICT-professionals

P@CT steunt talent en richt zich op cybersecurity

Het ROC Mondriaan en haar partners zijn vandaag officieel van start gegaan tijdens de startbijeenkomst van het nieuwe samenwerkingsverband P@CT, Partners in @ction for Cyber Talent. Dit nieuwe samenwerkingsverband tussen onderwijs, overheid en ondernemingen/bedrijfsleven in de Haagse regio richt zich op cybersecurity.

Lees meer
ICT-professionals

ICT Lab Utrecht stoomt mbo-studenten klaar voor arbeidsmarkt

Mbo-studenten van het onlangs opgerichte ICT Lab Utrecht gaan samen met de gemeente Utrecht en app-developer 2CoolMonkeys aan de slag met praktijkcases op het gebied van smart cities. Zij zullen aan de hand van prikkelende vraagstukken en het maken van demo’s onderzoeken hoe je de stad slimmer kunt maken met behulp van open data.

Lees meer
ICT-professionals

Nederland kan meer investeren in ICT-professionals

Nederland stijgt in de Europese digitale top van de vierde naar de tweede plek. Toch is er nog wel groei mogelijk, bijvoorbeeld als het gaat om het opleiden van ICT-professionals.

Lees meer
ICT-professionals

Brede toepassing e-CF voor IT-professionals

Het European e-competence Framework (e-CF), dat de competenties beschrijft van IT-professionals, zal breed worden toegepast binnen Europese instituties, organisaties en bedrijven.

Lees meer
ICT-professionals

Inschrijving nieuw beurzenprogramma IT Talent Grants geopend

Om jong IT-talent te waarderen en te laten zien dat excelleren loont, lanceert dutch digital delta het nieuwe beurzenprogramma IT Talent Grants. Wilt u als werkgever of onderwijsinstelling ook bijdragen aan de IT-professionals van de toekomst en hen nog beter klaarstomen voor de arbeidsmarkt?

Lees meer
ICT-professionals

Doekle Terpstra reikt eerste IT Talent Grants uit

​Doekle Terpstra, aanjager van het nationaal Techniekpact 2020, heeft maandag tien dutch digital delta IT Talent Grants aan excellente mbo-studenten uitgereikt. Hij deed dat tijdens het jaarcongres van Techniekpact in Rotterdam. ​

Lees meer
ICT-professionals

Lancering beurzenprogramma Team ICT

Wessel van Alphen Sr., eigenaar van IT-Staffing, heeft op de Jaarconferentie Techniekpact de eerste beurs van € 2.500,- van het beurzenprogramma dutch digital delta Talent Grants uitgereikt aan hbo-student Sefa Küçükdemirci van de Hogeschool InHolland.

Lees meer
ICT-professionals

Tekort aan developers neemt toe door vraag van buiten de ICT-sector

De concurrentie tussen werkgevers op de arbeidsmarkt voor ICT’ers neemt toe. Dat komt door de toenemende vraag van buiten de ICT-sector. Voor steeds meer beroepen buiten de sector zelf zijn primaire ICT-vaardigheden vereist. De ICT-arbeidsmarkt zoals we die kennen wordt steeds meer een arbeidsmarkt voor ICT’ers.

Lees meer
Blockchain

Campus Party komt naar Utrecht

Het mondiale tech-evenement Campus Party komt eind mei voor de eerste keer ooit naar Nederland. Van 25 tot en met 29 mei wordt de Jaarbeurs Utrecht omgetoverd tot een festivalterrein waar innovatie, creativiteit, wetenschap, digitale entertainment en ondernemerschap centraal zal staan.

Lees meer
ICT-professionals

Team ICT presenteert aanpak HCA ICT bij eSkills

Tijdens de conferentie ‘Skilling up for the future of Europe’ in het Circustheater in Den Haag presenteerden vertegenwoordigers van Team ICT de aanpak van de Nederlandse Human Capital Agenda ICT; het actieplan waarin Team ICT samen met bedrijven, overheid en onderwijsinstellingen het tekort aan ICT-professionals wil aanpakken.

Lees meer

Top Tweet twitter

Blockchain is kansrijk bouwblok in ons toekomstig energiesysteem. Lees use case in ons E-magazine…
RT : Lezenswaardig blog over digitalisering in regeerakkoord door Arie van Bellen
RT : Regeerakkoord 2017. De gevolgen voor ondernemers overzichtelijk op 1 pagina!
RT : Mis het niet: vanavond 1e editie in Rotterdam over actualiteiten in hackerswereld
RT : organiseert samen met & : Nederlands Internet Governance Forum, jaarlijkse bijeenkomst over toe…
RT : The Challenges and Opportunities of a New Employment and Skills Landscape in Europe
RT : Bijna een miljoen basisschoolleerlingen leren geen digitale vaardigheden op school
Voor veel bedrijven is nog abracadabra. over belang cliënten mee te nemen…
Bedrijven investeren € 510 miljoen in publiek onderzoek:
Lower transaction costs. Djuri Baars about the advantages
RT : National Big Data Infrastructure will boost pre competitive research
IT is boiling in the Netherlands! Not only the financial sector but also local communities experimenting with…
presents first results smart contracts workgroup Dutch Coalition
RT : 5 okt op Small Big Data Congress praktische en innovatieve toepassingen op basis van . Er is nog plek! INFO: https://…
Sustainable future proof blockchain: What we build is for future generations Dutch coalit…
The Dutch ecosysyem presents itself!