Bedrijven investeren € 510 miljoen in publiek onderzoek

Bedrijven investeren € 510 miljoen in publiek onderzoek

Bedrijven investeren € 510 miljoen in publiek onderzoek

Bedrijven investeren € 510 miljoen in publiek onderzoek

Nederlandse bedrijven investeerden in 2016 € 510 miljoen in publiek-private onderzoeksprojecten. De totale investeringen in deze projecten liepen daarmee op tot € 1.060 miljoen, waarvan 48% private bijdragen.

Hiermee is een belangrijke doelstelling van het bedrijvenbeleid van € 800 miljoen aan publiek-private investeringen ruimschoots behaald. Dit blijkt uit de Voortgangsrapportage Bedrijvenbeleid 2017 - Navigeren met wind in de zeilen. In deze voortgangsrapportage wordt teruggekeken op de resultaten van het Bedrijvenbeleid in het afgelopen jaar. Naast de totale publiek-private investeringen, zijn er ook andere belangrijke mijlpalen bereikt.


Mijlpalen
Nederland is innovatieleider en de meest concurrerende economie binnen de EU. Op 27 september jl. werd bekend dat Nederland zijn 4e plaats op de Global Competitiveness Index behoudt en de afstand met Duitsland (5e plaats) vergroot. Een notering in de top 5 is een centrale doelstelling van het bedrijvenbeleid. Daarnaast is Nederland innovatieleider volgens de European Innovation Scoreboard en bezet hier eveneens de 4e plaats.

Binnen de topsectoren werken wetenschappers, bedrijven en de overheid nauw samen aan grensverleggende vernieuwing en de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan RegMedXB dat zich richt op genezing van ziektes als diabetes en artrose. Ziektes die men nu alleen nog kan behandelen – cure instead of care. In High Tech 2 Feed The World slaan diverse topsectoren (Agri & Food en High Tech Systemen & Materialen) de handen ineen om slim en duurzaam voedsel te verbouwen en te oogsten. Bijvoorbeeld door autonome robots die akkers 24/7 kunnen bewerken zonder grote uitstoot van fossiele brandstoffen.

Regio’s spelen een belangrijke rol in de Nederlandse concurrentiekracht. Professor Henk Volberda benadrukte dit onlangs in het FD bij de publicatie van de Global Competitiveness Index van het World Economic Forum: “Nederland beschikt over een sterke basis. Het heeft een uitstekende infrastructuur, een goed functionerende overheid en een kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg. (…) Bovenop die basis beschikt Nederland nu ook, dankzij het topsectorenbeleid en de sterke ontwikkeling van regionale hotspots (Eindhoven, Twente en Amsterdam) over een ‘innovatie-ecosysteem van wereldklasse’.”


Scherp blijven
Nederland staat op het gebied van handel en industrie in de wereldtop. We verdienen veel van ons geld in het buitenland, maar onze toppositie is niet vanzelfsprekend. We zullen concurrerend moeten blijven en er blijft ruimte voor verbetering. Verduurzaming en digitalisering zijn geen optie, maar noodzaak. Er is veel gedaan om interactie met de regio te stimuleren, maar gerichte aandacht hiervoor blijft van belang. Door sterke internationale concurrentie moet Nederland blijven vernieuwen en is het zaak te navigeren met wind in de zeilen.

Bedrijvenbeleid
Het bedrijvenbeleid is gericht op alle bedrijven van Nederland met een focus op een sterk ondernemersklimaat en groot innovatievermogen van de Nederlandse economie. Hierbij staat niet alleen de ondernemer centraal, maar ook publiek-private samenwerking. Veel van deze samenwerking vindt plaats in de topsectorenaanpak. De topsectoren kenmerken zich door een hoge arbeidsproductiviteit, export en R&D investeringen. Nederlandse kennisinstellingen, overheid en bedrijven werken zo samen aan duurzame groei en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Zie de gehele cijfermatige onderbouwing van het bedrijvenbeleid op www.bedrijvenbeleidinbeeld.nl.  

09 oktober 2017

Top Tweet twitter

Ontmoet topexperts in Industry 4.0 en Smart Industry Solutions: schrijf u in voor het meet en matc…
RT : Ben of ken jij een , , met een innovatie die bijdraagt aan het veilig, leefba…
RT : Prima initiatief: Geen enkele scholier wil de verkeerde studie kiezen via
RT : Kansspelautoriteit: cryptomunt is geen kansspel
RT : We're launching a new Digital Education Action Plan: it will help people & schools in Europe to better adapt to life & work in t…
Voorzitter van de spreekt in de over de mogelijkheden van in de polde…
RT : Would you like to present your research at . submission of your abstract is possible now through
RT : NWO investeert 550 miljoen euro in onderzoek binnen de topsectoren
RT : De call is open! Scientist on the Job (SotJ) biedt jonge onderzoekers (PhD-studenten en postdocs) de mogelijkheid om voor een k…
RT : Drie nieuwe onderzoeken op het snijvlak van Big Data en Digital Humanities in relatie tot de creatieve industrie:
RT : Let's strengthen public safety with technology! Get on Track for the Hackathon and apply fo…
RT : Meerdere leden van ons zijn op zoek naar de juiste mensen om grote IT uitdagingen op te lossen! Echte gave IT vind je bij…
RT : 6 feb is het . In Nederland gebruiken we deze dag om een week lang aandacht te vragen voor
RT : Staatssecretaris is vanmiddag op uitnodiging van op bezoek bij MKB’ers in en om te…
RT : Taart! 13 januari bestond 20 jaar! Op naar een kansrijke en betrouwbare samenleving
RT : Nieuwjaarscadeautje: nieuwe versie van Internet.nl, nu met test op striktheid van anti-mailspoofing-standaarden en…
RT : Op bezoek bij innovatiedriver in Veldhoven om te praten over belang van meer bèta & techniek. Grote kansen jui…
René Penning de Vries van de Dutch Blockchain Coalition aan het woord over het belang van een verantwoorde landing…
Uitnodiging bijeenkomst innovatie door co-creatie over publiek-private samenwerking in de zorg.…
RT : De inschrijving voor de Koning Willem I prijs is nog even open. Innovatieve en duurzame bedrijven, groot en klein,…