DWSRA Subsidieregeling

HCA ICT

DWSRA Subsidieregeling

HCA ICT

DWSRA Subsidieregeling

HCA ICT

DWSRA Subsidieregeling

HCA ICT

CA-ICT heeft eind 2016 acht subsidieaanvragen ingediend voor subsidie uit de DWSRA regeling bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In juni 2017 werd de subsidie op deze projecten toegekend en zijn de beschikkingen subsidieverlening door CA-ICT ontvangen.

De uitvoering van de projecten vindt plaats in de periode september 2017 tot december 2018 met een mogelijke verlenging tot juli 2019. Het gaat om een twee arbeidsmarktonderzoeken:

 1. Een landelijk arbeidsmarktonderzoek in samenwerking tussen CA-ICT, CIO Platform Nederland en Nederland ICT, uitgevoerd door CentERdata (universiteit Tilburg). Hierbij wordt ook een analyse gemaakt naar de impact van ICT op de arbeidsmarkt van deelnemende topsectoren, projectnummer 2016SRA20146;
 2. Een regionaal arbeidsmarktonderzoek in de arbeidsmarktregio’s Achterhoek, Midden-Utrecht en Zuid Limburg, uitgevoerd door Dialogic, projectnummer 2016SRA20121.

Daarnaast worden zes projecten uitgevoerd op het gebied van loopbaan oriëntatie- en scholingstrajecten waarvan voor uw informatie korte projectbeschrijvingen zijn bijgevoegd. Het betreft hier de volgende projecten:

 1. Werken aan een duurzaam perspectief in de ICT-sector, een landelijk uit te voeren project, projectnummer 2016DW20130
 2. Focus op ICT in de regio Groningen, uit te voeren in de  arbeidsmarktregio Groningen, projectnummer 2016DW20125
 3. Loopbaan oriëntatie in de regio’s Groot Amsterdam en Zuid-Limburg, uit te voeren in de arbeidsmarktregio’s Zuid-Limburg en Groot Amsterdam, projectnummer 2016DW20127
 4. Begeleiding naar werk in de ICT-sector in de regio’s Midden-Utrecht & Food Valley, uit te voeren in de arbeidsmarktregio’s Midden-Utrecht en Food Valley, projectnummer 2016DW20132
 5. Focus op ICT in de regio Zuidoost-Brabant, uit te voeren in de arbeidsmarktregio Zuidoost Brabant, projectnummer 2016DW20135
 6. Make IT Work, in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, projectnummer 2016DW20134

Voor deze zes projecten geldt dat in de komende periode projectuitvoerders geselecteerd gaan worden via openbare offerteprocedures. De uitvraag is vrijdag 14 juli 2017 via de aanbestedingskalender.nl gepubliceerd. Daarnaast worden voor het project ‘Werken aan een duurzaam perspectief in de ICT-sector’ nog ICT-bedrijven gezocht die hieraan deel kunnen nemen. Onder welke voorwaarden en op welke wijze ICT-bedrijven deel kunnen nemen, wordt voor vrijdag 21 juli 2017 op de website van CA-ICT gepubliceerd.

31 juli 2017

  Downloads


 • Nieuwsbrief

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over dutch digital delta

Top Tweet twitter

Blockchain is kansrijk bouwblok in ons toekomstig energiesysteem. Lees use case in ons E-magazine…
RT : Lezenswaardig blog over digitalisering in regeerakkoord door Arie van Bellen
RT : Regeerakkoord 2017. De gevolgen voor ondernemers overzichtelijk op 1 pagina!
RT : Mis het niet: vanavond 1e editie in Rotterdam over actualiteiten in hackerswereld
RT : organiseert samen met & : Nederlands Internet Governance Forum, jaarlijkse bijeenkomst over toe…
RT : The Challenges and Opportunities of a New Employment and Skills Landscape in Europe
RT : Bijna een miljoen basisschoolleerlingen leren geen digitale vaardigheden op school
Voor veel bedrijven is nog abracadabra. over belang cliënten mee te nemen…
Bedrijven investeren € 510 miljoen in publiek onderzoek:
Lower transaction costs. Djuri Baars about the advantages
RT : National Big Data Infrastructure will boost pre competitive research
IT is boiling in the Netherlands! Not only the financial sector but also local communities experimenting with…
presents first results smart contracts workgroup Dutch Coalition
RT : 5 okt op Small Big Data Congress praktische en innovatieve toepassingen op basis van . Er is nog plek! INFO: https://…
Sustainable future proof blockchain: What we build is for future generations Dutch coalit…
The Dutch ecosysyem presents itself!