We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden. U kunt meer te weten komen over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen.

Interdisciplinaire samenwerking is noodzakelijk bij Big Data onderzoek

Big Data

Interdisciplinaire samenwerking is noodzakelijk bij Big Data onderzoek

Big Data

Interdisciplinaire samenwerking is noodzakelijk bij Big Data onderzoek

Big Data

deel artikel

Interdisciplinaire samenwerking is noodzakelijk bij Big Data onderzoek

Big Data

deel artikel
Meer samenwerking is nodig tussen wetenschappelijke onderzoekers. Dit blijkt uit het adviesrapport "Big Data in wetenschappelijk onderzoek met gegevens over personen" dat de Koninklijke Nederlandse Akademie van wetenschap (KNAW) op 15 mei 2018 publiceerde.

Big Data onderzoek over personen biedt nieuwe ongekende mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan mobiliteit van mensen, social mediagebruik, of personalized health waarbij genetische gegevens met gegevens over voeding, gedrag en omgeving worden gecombineerd. Maar het stelt ook nieuwe eisen aan de wetenschappelijk onderzoekers, die hun vraagstelling, en methoden en technieken opnieuw moeten bezien.

Big data verschillen niet wezenlijk van ’gewone’ data. Vrijwel alle wetenschapsgebieden gebruiken big data, maar wat ‘big’ precies is, hangt van het wetenschapsgebied af. Maar niet anders dan bij de traditionele gegevensbestanden, kiezen en construeren de onderzoekers ook hun eigen big data om hun onderzoeksvragen mee te beantwoorden. 

De nieuwe overvloed aan data vraagt om andere methoden en technieken voor analyse, zoals datamining en machine learning. Om die goed te kunnen gebruiken, is specialistische kennis nodig op het gebied van dataprocessing, -beheer en IT-oplossingen. Dat vergt niet alleen een nieuwe manier van opleiden van onderzoekers zelf, maar die onderzoekers kunnen er ook niet om heen steeds meer en nauwer te gaan samenwerken met dataspecialisten. De Akademie wijst er op dat theorievorming in deze setting nog belangrijker wordt, zodat onderzoekers zich niet laten meeslepen door de grotere beschikbaarheid van data.

Ethische en juridische aspecten

Ook het wetenschappelijk onderzoek moet zich aan wettelijke kaders als de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming houden. De manier waarop big data worden verzameld, gedeeld, bewerkt en gekoppeld, kan tot problemen leiden op het gebied van privacy en kwesties rond ethiek en aansprakelijkheid. Want wie is er verantwoordelijk voor die complexe en steeds opnieuw gecombineerde data? 

Daarom pleit de KNAW er voor om naast dataspecialisten ook ethici en juristen een vaste plek te geven in de teams rond onderzoekers die werken met gegevens over personen. Die dataspecialisten, ethici en juristen moeten volwaardig deel uitmaken van het onderzoekteam, en niet ad hoc worden ingeschakeld. Dat moet gebeuren op het niveau van instituten en faculteiten.

Nationale infrastructuur

De Akademie is verder van mening dat er een 'nationale infrastructuur' moet komen die die lokale partijen ondersteunt bij het verzamelen, bewerken, delen en analyseren van big data over personen. Die infrastructuur dient de samenwerking tussen onderzoekers en met andere partijen te bevorderen en overkoepelende kwesties te behandelen. De Akademie vindt dat het ministerie van OCW daarvoor het initiatief moet nemen, in overleg met de bestaande instellingen en initiatieven zoals NWO, VSNU, SURF en het Nationaal Platform Open Science.

Bron: https://knaw.nl/nl/actueel/nie...

16 mei 2018

Top Tweet twitter

Een krachtige, nieuwe impuls! Regionaal investeringsfonds mbo: 7 nieuwe toekenningen -
RT : Save the date! 15 november is de 21e editie van het . Het verhaal van digitaal: beweging & verbinding. Mel…
Morgen is het zover!
Laatste kans! U heeft nog tot en met morgen om u aan te melden voor de werkbijeenkomst Big Data & Gezondheid. Lees…
RT : Ambassadeur van de Dutch Blockchain Coalition heeft zojuist in Amsterdam de eerste nationale ond…
TechBarometer 2018 : tekort technici schaadt concurrentiepositie Nederland. Lees hier meer:
Nederlandse wetenschappers en het bedrijfsleven bundelen sinds 25 april in Amsterdam hun krachten op het gebied van…
Philips-topman Hans de Jong: gebrek aan techneuten bedreigt welvaart -
Aankondiging call Regional Energy Systems (ERA-Net RegSys). Lees hier meer: .
RT : De One Conference - de jaarlijkse internationale cybersecurity conferentie - zal op 2 & 3 oktober plaatsvinden in Den Haa…
RT : 850 malafide webwinkels offline gehaald
Vacancy “Role and impact of FACT and FAIR principles in data sciences & society”. Look here for more information:…
RT : . van over effect SIDN incentive-regeling op IPv6: “Het percentage .nl-domeinen met IPv6 is gestegen…
RT : Veel interesse, zowel aan Duitse en Nederlandse kant, in samenwerking op Digitalisering en ICT-innovatie thematieken en…
“At the Hannover Messe - Team ICT - explained to the Secretary-General of why German…
RT : SG Maarten Camps sprak vandaag met startups, kennisinstellingen, high-tech organisaties en bestuurders over de kansen en…
RT : Wij willen graag de toekomstige kennisbehoefte peilen bij organisaties die al ervaring hebben met blockchain. Vul (anoni…
RT : Prof.Dr. E.J Sol shared the emergence of the 4th blockchain ! Cool stuff with a lot of new research ques…
RT : Programma manager Ad Kroft legt op de aan secretaris-generaal Maarten Camps van uit wa…