We gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden. U kunt meer te weten komen over welke cookies we gebruiken of deze uitschakelen in de instellingen.

'Big Data: real time ICT for logistics’

Commit2Data

'Big Data: real time ICT for logistics’

Commit2Data

'Big Data: real time ICT for logistics’

Commit2Data

deel artikel

'Big Data: real time ICT for logistics’

Commit2Data

deel artikel
Begin juli hebben de domeinen van NWO Exacte en Natuur Wetenschappen en Sociale en Gedragswetenschappen vijf aanvragen toegekend binnen compartiment 2 van het onderzoeksprogramma ‘Big Data: real time ICT for logistics’. Het budget voor compartiment 2 van dit programma is 2,8 miljoen euro (M€2,8) en is beschikbaar gesteld door NWO en het ministerie van Economische Zaken.

Big Data: Real Time ICT for Logistics richt zich op vernieuwend en wetenschappelijk onderzoek dat innovatieve toepassingen in de logistieke sector op het gebied van big data mogelijk maakt. De call is opgedeeld in twee compartimenten waarbij compartiment 2 gericht is op drie inhoudelijke hoofdlijnen:

1. Internet of Things in logistics;
2. Data fusion across infrastructure, vehicles and cargo;
3. Data security in logistics.

Big Data: Real Time ICT for Logistics is onderdeel van het grootschalige initiatief Commit2Data. Commit2Data is een meerjarig publiek-privaat nationaal onderzoeks- en innovatieprogramma dat zich richt op data science, stewardship en technologie relevant voor de topsectoren. Doel van Commit2Data is om de Nederlandse top-5 kennispositie in big data te behouden en te versterken.


De volgende onderzoeksprojecten zijn toegekend:

Real-Time Data for Products to Move Data-Driven Real-Time Decision Making in Supply Chains and Logistics
Hoofdaanvrager: Prof. dr. T. van Woensel, Technische Universiteit Eindhoven
Het doel van dit project is het ontwikkelen en demonstreren van real-time datadriven logistieke methoden en technieken, met een specifieke focus op de voorraad overslag en transport. Voorraadbeslissingen (bijvoorbeeld overslag, omni-channels, ketenpositionering) leiden tot transportbeslissingen (bijvoorbeeld voertuigroutes, capaciteit, vloot). Met het Internet-of-Things als een van de belangrijkste drijfveren, wordt data-driven besluitvorming in de logistiek nu meer en meer haalbaar, maar een succesvolle implementatie is kritisch afhankelijk van de vraag “hoe?”. Hiervoor is innovatief onderzoek in combinatie met praktijkimplementaties nodig.

ToGRIP: GRIP on freight TRIPS
Hoofdaanvrager: Dr. M. Snelder, Technische Universiteit Delft, TNO
Betrouwbare en voorspelbare reistijden, wachttijden en afhandeltijden zijn voor wegvervoerders, verladers en terminals essentieel, maar niet gegarandeerd. In dit project worden logistieke processen en de verkeersafwikkeling integraal geanalyseerd op basis van grote hoeveelheden verkeersdata en logistieke data om inefficiënties op te sporen en om te begrijpen wat de potentie is van een combinatie van logistieke en verkeersmanagementmaatregelen. Tevens wordt een integraal logistiek en verkeersmanagementmodel ontwikkeld om de maatregelen zo gericht mogelijk in te kunnen zetten. Samen met de praktijkpartners zullen tijdens het project drie pilots worden uitgevoerd om de meest kansrijke maatregelen in praktijk te testen.

Real-time data-driven maintenance logistics
Hoofdaanvrager: Prof. dr. ir. G.J.J.A.N. van Houtum, Technische Universiteit Eindhoven
Dankzij Internet-of-Things zijn voor onderhoudslogistiek veel verschillende, real-time gegevens beschikbaar over assets aan de ene kant, en de reserve-onderdelen en monteurs die deze machines repareren aan de andere kant. Deze real-time gegevens bieden de mogelijkheid om de instandhouding van assets veel kostenefficiënter te organiseren. Hier moeten bedrijven de transitie maken van een organisatie waar onderhoudslogistieke processen statisch en tijdgedreven zijn, naar één waar de onderhouds-logistieke processen dynamisch en datagedreven zijn. Dit project ontwikkelt aanpakken om deze transitie mogelijk te maken.

DataRel - Big Data for Resilient Logistics
Hoofdaanvrager: Prof. dr. ing. P.J.M. Havinga, Universiteit Twente
Nederland is koploper in Europa op het gebied van transport, logistiek en supply chain. De logistieke sector ondergaat momenteel echter ingrijpende veranderingen. Economische omstandigheden dwingen logistieke dienstverleners om hun rendement te verhogen. De impact van elektronisch zakendoen, e-commerce, verregaande manieren van datacollectie, big data en nieuwe technologie is enorm. Bovendien worden klanten steeds kritischer. Ze willen dat de producten zo snel en goedkoop mogelijk worden geleverd, op de plek en het tijdstip van hun keuze, en van de allerbeste kwaliteit. De inzet van innovatieve IoT technologie en big data biedt uitkomst. Het doel van DATAREL is dan ook om voor de logistieke sector innovatieve data vergaring en analyse technieken en methoden te ontwikkelen en te demonstreren waarmee de steeds dynamischer en complexere logistieke processen beheerst kunnen worden, en de hele supply chain hierdoor duurzamer en efficiënter wordt.

Secure scalable policy-enforced distributed data processing
Hoofdaanvrager: Dr. ir. M.M.J. Stevens, Centrum Wiskunde & Informatica
Het op een veilige en betrouwbare wijze kunnen delen van real-time Big data is essentieel voor innovatie in de logistieke sector. In dit project wordt multidisciplinair onderzoek gedaan naar veilige end-to-end betrouwbare, schaalbare en toekomstvaste oplossingen voor het delen van gedistribueerde dynamische data over diverse logistieke domeinen. Het op een veilige en betrouwbare wijze kunnen delen van data waarbij wordt voldaan aan de eisen die daaraan door regelgeving, beleid en overeenkomsten tussen betrokken partijen, is een ingewikkeld vraagstuk. In dit project worden op cryptografie gebaseerde oplossingen gerealiseerd, waarmee de betrokken partijen kunnen vertrouwen dat hun overeenkomsten voor veilige data-uitwisseling voor de overeengekomen doelen worden nageleefd.

Meer informatie over Big Data: real time ICT for logistics - compartiment 2

31 juli 2017

    Nieuwsbrief

    Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over dutch digital delta

Top Tweet twitter

Een krachtige, nieuwe impuls! Regionaal investeringsfonds mbo: 7 nieuwe toekenningen -
RT : Save the date! 15 november is de 21e editie van het . Het verhaal van digitaal: beweging & verbinding. Mel…
Morgen is het zover!
Laatste kans! U heeft nog tot en met morgen om u aan te melden voor de werkbijeenkomst Big Data & Gezondheid. Lees…
RT : Ambassadeur van de Dutch Blockchain Coalition heeft zojuist in Amsterdam de eerste nationale ond…
TechBarometer 2018 : tekort technici schaadt concurrentiepositie Nederland. Lees hier meer:
Nederlandse wetenschappers en het bedrijfsleven bundelen sinds 25 april in Amsterdam hun krachten op het gebied van…
Philips-topman Hans de Jong: gebrek aan techneuten bedreigt welvaart -
Aankondiging call Regional Energy Systems (ERA-Net RegSys). Lees hier meer: .
RT : De One Conference - de jaarlijkse internationale cybersecurity conferentie - zal op 2 & 3 oktober plaatsvinden in Den Haa…
RT : 850 malafide webwinkels offline gehaald
Vacancy “Role and impact of FACT and FAIR principles in data sciences & society”. Look here for more information:…
RT : . van over effect SIDN incentive-regeling op IPv6: “Het percentage .nl-domeinen met IPv6 is gestegen…
RT : Veel interesse, zowel aan Duitse en Nederlandse kant, in samenwerking op Digitalisering en ICT-innovatie thematieken en…
“At the Hannover Messe - Team ICT - explained to the Secretary-General of why German…
RT : SG Maarten Camps sprak vandaag met startups, kennisinstellingen, high-tech organisaties en bestuurders over de kansen en…
RT : Wij willen graag de toekomstige kennisbehoefte peilen bij organisaties die al ervaring hebben met blockchain. Vul (anoni…
RT : Prof.Dr. E.J Sol shared the emergence of the 4th blockchain ! Cool stuff with a lot of new research ques…
RT : Programma manager Ad Kroft legt op de aan secretaris-generaal Maarten Camps van uit wa…