'Big Data: real time ICT for logistics’

Commit2Data

'Big Data: real time ICT for logistics’

Commit2Data

'Big Data: real time ICT for logistics’

Commit2Data

'Big Data: real time ICT for logistics’

Commit2Data

Begin juli hebben de domeinen van NWO Exacte en Natuur Wetenschappen en Sociale en Gedragswetenschappen vijf aanvragen toegekend binnen compartiment 2 van het onderzoeksprogramma ‘Big Data: real time ICT for logistics’. Het budget voor compartiment 2 van dit programma is 2,8 miljoen euro (M€2,8) en is beschikbaar gesteld door NWO en het ministerie van Economische Zaken.

Big Data: Real Time ICT for Logistics richt zich op vernieuwend en wetenschappelijk onderzoek dat innovatieve toepassingen in de logistieke sector op het gebied van big data mogelijk maakt. De call is opgedeeld in twee compartimenten waarbij compartiment 2 gericht is op drie inhoudelijke hoofdlijnen:

1. Internet of Things in logistics;
2. Data fusion across infrastructure, vehicles and cargo;
3. Data security in logistics.

Big Data: Real Time ICT for Logistics is onderdeel van het grootschalige initiatief Commit2Data. Commit2Data is een meerjarig publiek-privaat nationaal onderzoeks- en innovatieprogramma dat zich richt op data science, stewardship en technologie relevant voor de topsectoren. Doel van Commit2Data is om de Nederlandse top-5 kennispositie in big data te behouden en te versterken.


De volgende onderzoeksprojecten zijn toegekend:

Real-Time Data for Products to Move Data-Driven Real-Time Decision Making in Supply Chains and Logistics
Hoofdaanvrager: Prof. dr. T. van Woensel, Technische Universiteit Eindhoven
Het doel van dit project is het ontwikkelen en demonstreren van real-time datadriven logistieke methoden en technieken, met een specifieke focus op de voorraad overslag en transport. Voorraadbeslissingen (bijvoorbeeld overslag, omni-channels, ketenpositionering) leiden tot transportbeslissingen (bijvoorbeeld voertuigroutes, capaciteit, vloot). Met het Internet-of-Things als een van de belangrijkste drijfveren, wordt data-driven besluitvorming in de logistiek nu meer en meer haalbaar, maar een succesvolle implementatie is kritisch afhankelijk van de vraag “hoe?”. Hiervoor is innovatief onderzoek in combinatie met praktijkimplementaties nodig.

ToGRIP: GRIP on freight TRIPS
Hoofdaanvrager: Dr. M. Snelder, Technische Universiteit Delft, TNO
Betrouwbare en voorspelbare reistijden, wachttijden en afhandeltijden zijn voor wegvervoerders, verladers en terminals essentieel, maar niet gegarandeerd. In dit project worden logistieke processen en de verkeersafwikkeling integraal geanalyseerd op basis van grote hoeveelheden verkeersdata en logistieke data om inefficiënties op te sporen en om te begrijpen wat de potentie is van een combinatie van logistieke en verkeersmanagementmaatregelen. Tevens wordt een integraal logistiek en verkeersmanagementmodel ontwikkeld om de maatregelen zo gericht mogelijk in te kunnen zetten. Samen met de praktijkpartners zullen tijdens het project drie pilots worden uitgevoerd om de meest kansrijke maatregelen in praktijk te testen.

Real-time data-driven maintenance logistics
Hoofdaanvrager: Prof. dr. ir. G.J.J.A.N. van Houtum, Technische Universiteit Eindhoven
Dankzij Internet-of-Things zijn voor onderhoudslogistiek veel verschillende, real-time gegevens beschikbaar over assets aan de ene kant, en de reserve-onderdelen en monteurs die deze machines repareren aan de andere kant. Deze real-time gegevens bieden de mogelijkheid om de instandhouding van assets veel kostenefficiënter te organiseren. Hier moeten bedrijven de transitie maken van een organisatie waar onderhoudslogistieke processen statisch en tijdgedreven zijn, naar één waar de onderhouds-logistieke processen dynamisch en datagedreven zijn. Dit project ontwikkelt aanpakken om deze transitie mogelijk te maken.

DataRel - Big Data for Resilient Logistics
Hoofdaanvrager: Prof. dr. ing. P.J.M. Havinga, Universiteit Twente
Nederland is koploper in Europa op het gebied van transport, logistiek en supply chain. De logistieke sector ondergaat momenteel echter ingrijpende veranderingen. Economische omstandigheden dwingen logistieke dienstverleners om hun rendement te verhogen. De impact van elektronisch zakendoen, e-commerce, verregaande manieren van datacollectie, big data en nieuwe technologie is enorm. Bovendien worden klanten steeds kritischer. Ze willen dat de producten zo snel en goedkoop mogelijk worden geleverd, op de plek en het tijdstip van hun keuze, en van de allerbeste kwaliteit. De inzet van innovatieve IoT technologie en big data biedt uitkomst. Het doel van DATAREL is dan ook om voor de logistieke sector innovatieve data vergaring en analyse technieken en methoden te ontwikkelen en te demonstreren waarmee de steeds dynamischer en complexere logistieke processen beheerst kunnen worden, en de hele supply chain hierdoor duurzamer en efficiënter wordt.

Secure scalable policy-enforced distributed data processing
Hoofdaanvrager: Dr. ir. M.M.J. Stevens, Centrum Wiskunde & Informatica
Het op een veilige en betrouwbare wijze kunnen delen van real-time Big data is essentieel voor innovatie in de logistieke sector. In dit project wordt multidisciplinair onderzoek gedaan naar veilige end-to-end betrouwbare, schaalbare en toekomstvaste oplossingen voor het delen van gedistribueerde dynamische data over diverse logistieke domeinen. Het op een veilige en betrouwbare wijze kunnen delen van data waarbij wordt voldaan aan de eisen die daaraan door regelgeving, beleid en overeenkomsten tussen betrokken partijen, is een ingewikkeld vraagstuk. In dit project worden op cryptografie gebaseerde oplossingen gerealiseerd, waarmee de betrokken partijen kunnen vertrouwen dat hun overeenkomsten voor veilige data-uitwisseling voor de overeengekomen doelen worden nageleefd.

Meer informatie over Big Data: real time ICT for logistics - compartiment 2

31 juli 2017

    Nieuwsbrief

    Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over dutch digital delta

Top Tweet twitter

Ontmoet topexperts in Industry 4.0 en Smart Industry Solutions: schrijf u in voor het meet en matc…
RT : Ben of ken jij een , , met een innovatie die bijdraagt aan het veilig, leefba…
RT : Prima initiatief: Geen enkele scholier wil de verkeerde studie kiezen via
RT : Kansspelautoriteit: cryptomunt is geen kansspel
RT : We're launching a new Digital Education Action Plan: it will help people & schools in Europe to better adapt to life & work in t…
Voorzitter van de spreekt in de over de mogelijkheden van in de polde…
RT : Would you like to present your research at . submission of your abstract is possible now through
RT : NWO investeert 550 miljoen euro in onderzoek binnen de topsectoren
RT : De call is open! Scientist on the Job (SotJ) biedt jonge onderzoekers (PhD-studenten en postdocs) de mogelijkheid om voor een k…
RT : Drie nieuwe onderzoeken op het snijvlak van Big Data en Digital Humanities in relatie tot de creatieve industrie:
RT : Let's strengthen public safety with technology! Get on Track for the Hackathon and apply fo…
RT : Meerdere leden van ons zijn op zoek naar de juiste mensen om grote IT uitdagingen op te lossen! Echte gave IT vind je bij…
RT : 6 feb is het . In Nederland gebruiken we deze dag om een week lang aandacht te vragen voor
RT : Staatssecretaris is vanmiddag op uitnodiging van op bezoek bij MKB’ers in en om te…
RT : Taart! 13 januari bestond 20 jaar! Op naar een kansrijke en betrouwbare samenleving
RT : Nieuwjaarscadeautje: nieuwe versie van Internet.nl, nu met test op striktheid van anti-mailspoofing-standaarden en…
RT : Op bezoek bij innovatiedriver in Veldhoven om te praten over belang van meer bèta & techniek. Grote kansen jui…
René Penning de Vries van de Dutch Blockchain Coalition aan het woord over het belang van een verantwoorde landing…
Uitnodiging bijeenkomst innovatie door co-creatie over publiek-private samenwerking in de zorg.…
RT : De inschrijving voor de Koning Willem I prijs is nog even open. Innovatieve en duurzame bedrijven, groot en klein,…